logo logo logo

SeuraTapanila-Seura on perustettu vuonna 1964 Tapanilan seudun kotiseutuyhdistyksen nimisenä. Eräänä puuhamiehenä oli tällöin Eino Leino. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Hannu U. Siimes. Toiminta oli alkuvaiheessa verraten vähäistä.

Alueen kaavoitusperiaatteet herättivät 70-luvun lopulla kyläläisten keskuudessa paljon keskustelua. Syntyi ”säilytä Tapanila” -liike ja toimikunta. Tämä aktivistien joukko herätti vanhan kotiseutuyhdistyksen uudelleen henkiin vuonna 1979. Nimi muutettiin Tapanila-Seura ry:ksi ja säännöt uudistettiin. Tapanila-Seuran ensimmäinen puheenjohtaja oli Veikko Marttila. Seura keskittyi pääasiassa kaavoituskysymyksiin vaikuttamiseen.

Seuran jäsenmäärä kasvoi nopeasti ja toiminta laajeni muillekin alueille. Järjestettiin erilaisia tapahtumia, keskustelutilaisuuksia ja kursseja. Toimintaan otettiin mukaan alusta lähtien perinneasiat, koottiin ja tallennettiin vanhoja valokuvia ja perinnetietoa.

Nyt Tapanila-Seura työskentelee Tapanilan olojen kehittämiseksi ja viihtyisyyden lisäämiseksi, Tapanilan omaleimaisuutta ja erityispiirteitä korostaen. Aktiivisin panos on kohdistettu meneillään olevaan Tapanilan katusuunnitteluun. Seuralla on hyvät yhteydet kaupungin päättäviin elimiin. Seura toimii tarvittaessa tapanilalaisten edusmiehenä kaupunkiin päin.