Ullakkotilan rakentamisesta

Mitä pitää tehdä, kun haluat rakentaa uutta tai korjata vanhaa. Saatko rakentaa taloosi kuistin? Pitääkö pihasaunasi remonttiin olla rakennuslupaa? Saatko rakentaa puuvaraston raja-aitaa vasten?

Tapanila-Seuran johtokunnan jäsen arkkitehti Anna Hänninen vastaa kysymyksiisi. Voit myös avata keskusteluja muista Tapanilan rakentamistapaan tai yleensä rakentamiseen ja remontointiin liittyvistä aiheista.
Vieras

Ullakkotilan rakentamisesta

Viesti Kirjoittaja Vieras » 12.10.2011 12.00

Minulta on muutaman kerran kyselty vanhan talon kylmän ULLAKKOTILAN ottamisesta käyttöön. Juuri ilmestyneessä Rakennusperinteen Ystävät Ry:n jäsenjulkaisussa on oivallinen artikkeli, joka on suurimmalta osin tämän kirjoitukseni pohja. Kyseisen artikkelin on kirjoittanut arkkitehti Markku Hyvänen (artikkelin:" Avovintin eristys", Tuuma 3/2011). Rakennusperinteen Ystävät Ry julkaisee tätä hienoa lehteä vanhojen rakennusten korjaamisesta ja vuosikerta sisältyy jäsenmaksuun. Käykääpä katsomassa seuran sivustoja osoitteessa:
http://www.tuuma.net

Sitten itse aiheeseen...

ASEMAKAAVAMÄÄRÄYKSET. Ullakon muuttaminen asuintilaksi vaatii aina asiantuntevia suunnittelijoita ja on toimenpiteenä aina luvanvaraista. Ensimmäisenä tontin tai kiinteistön rakennusoikeus ja käytetty kerrosala on tarkistettava. Jos rakennusoikeutta on, pitää tarkistaa muutoksen olevan asemakaavamääräysten, rakennuslainsäädännön ja muiden rakennusmääräysten mukainen. Luvan hakijana on tontin tai kiinteistön omistaja tai asunto-osakeyhtiö.

PALOMÄÄRÄYKSET. Suunnitelmissa on esitettävä myös rakennuksen muut kerrokset ja miten ullakolle johtavat portaat vaikuttavat kantaviin rakenteisiin, sisätiloihin ja julkisivuihin. Palomääräyksien noudattaminen on erittäin tärkeää: ullakolta on oltavat asianmukaiset hätäpoistumistiet ulos. Huomioitavaa on myös kerrosten lukumäärä. Puinen asuintalo on jaettava eri palo-osastoikseen, jos kerrosmäärä nousee yli kahteen.

ASUINTILAN MÄÄRÄYKSET. Asuinhuoneen minimipinta-ala on 7m2, jolloin ikkunan valoaukon tulee olla vähintään 10% huoneen pinta-alasta (nk. huoneistoala). Huoneen pinta-alaa ei lasketa 1,6 metriä matalampia tiloja. Huonekorkeus on oltava 2,4 metriä, vähäisissä määrin 2,2 metriä.

RAKENNUSTEKNISET MÄÄRÄYKSET. Ullakkotilaa kutsutaan rakennuksessa puskurivyöhykkeeksi, jossa alakerrasta kulkeutuvalla kosteudella on tilaa tuulettua ulos ja jossa mahdolliset vesikaton vuotokohdat on helppo havaita. Tämän puskurivyöhykkeen kaikki eri osat ovat yhteisvaikutuksessa rakennuksen kosteuden kulkuun. Väärällä eristyksellä on kohtalokkaat vaikutukset ja kosteuden tuulettaminen pois oikealla lailla on erityisammattitaitoa vaativa suunnittelutehtävä. Lämmöneristys, kosteuden kulkeminen ja rakenteiden tuulettuminen ovat rakennesuunnittelijan tehtäväaluetta. Huonetilojen ilmanvaihto ja oikea tuulettuminen ovat puolestaan ilmanvaihtosuunnittelijan tehtäviä

Kun kaikki rakentamista säätelevät määräykset toteutuvat saa oikein tehdyllä suunnittelulla ja eri suunnittelualojen yhteistyöllä ullakosta toimivaa ja käyttökelpoista lisätilaa.

Arkkitehti-Anna