Puiden kaatamisesta tontilla

Mitä pitää tehdä, kun haluat rakentaa uutta tai korjata vanhaa. Saatko rakentaa taloosi kuistin? Pitääkö pihasaunasi remonttiin olla rakennuslupaa? Saatko rakentaa puuvaraston raja-aitaa vasten?

Tapanila-Seuran johtokunnan jäsen arkkitehti Anna Hänninen vastaa kysymyksiisi. Voit myös avata keskusteluja muista Tapanilan rakentamistapaan tai yleensä rakentamiseen ja remontointiin liittyvistä aiheista.
Vieras

Puiden kaatamisesta tontilla

Viesti Kirjoittaja Vieras » 12.10.2011 11.19

Paljon kysymyksiä herättänyt toimenpide Tapanilassa on: SAAKO PUITA KAATAA OMALLA TONTILLA? Tässä kirjoituksessa selvitän seikat, joiden perusteella puita voi kaataa tai niiden kaatamiselle tarvitaan Rakennusvalvontaviraston lupa.

TAPANILA ERISTYIALUEENA
Tapanilan alue kuuluu vanhaan harjualueeseen, jolla sijaitsee ikiaikaisia honkia. Laskeskelin tässä eräällä lenkillä, että esimerkiksi Hiidenkiven kallion päällä olevat hongat ovat saaneet alkunsa joskus 1600 -luvulla! Mitä kaikkea nuo puuvanhukset ovatkaan nähneet...!
Kasvuvyöhyke Tapanilassa on paikoin myös Lounais-Suomen kaltaista lehtipuuvyöhykettä, jonka vuoksi hyvin harvinaiset jalopuut, kuten tammet, pähkinäpensaat ja lehmukset kasvavat täällä luonnonvaraisina. Alueen ja korttelin asemakaava kannattakin ensimmäisenä tarkistaa, koska se antaa ehdot ja myös näyttää nämä "metusalemit" ja säilytettäväksi määritellyt puut.

PUITA SAA KAATAA ILMAN RAKENNUSVALVONTAVIRASTON LUPAA
- jos aikoo kaataa enintään viisi puuta ja tontille jää puita vielä jäljelle
- jos puut ovat kuolleita tai huonokuntoisia, jolloin kaatamista pidetään yleisen turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta välttämättömänä
- jos puista on ympäristölleen tai kiinteistölle selkeä rakennustekninen haitta
- jos puut ovat rajalinjalla (mutta tällöin kaatamiselle on saatava naapurin kirjallinen suostumus)

PUITA EI SAA KAATAA ILMAN RVV:n LUPAA
- jos puu/puut ovat asemakaavassa säilytettäväksi määrättyjä tai suojeltuja
- jos puut ovat maisemallisesti tai kaupunkikuvallisesti merkittäviä
- jos puut sijaitsevat alueella, joka asemakaavan mukaan on istutettava tontin osa

Kehotan kaikkia innokkaita metsureita ennen sahaan tarttumistaan tarkistamaankin asian rakennusvalvontavirastosta ja sen Yleiseltä osastolta, jos ehdoissa on epäselvyyttä. Perustelut ja ehdot puiden kaatamiselle löytyvät myös Helsingin kaupungin Rakennusvalvontaviraston sivustolta. Sivustoilta löytyvät myös ohjeet: "Puiden kaataminen tonteilta" . Tämän lisäksi puiden kaatoon vaikuttavat Helsingin kaupungin rakennusjärjestys, joka puolestaan seuraa Maankäyttö- ja rakennuslakia ja Maankäyttö- ja rakennusasetusta ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan - RakMK.

Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto:
Käyntiosoite: Siltasaarenkatu 13, 00530 HELSINKI
Postiosoite: PL 2300, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Vaihde: (09) 310 2611
Telefax: (09) 310 26206
[http://www.rakvv.hel.fi/]
e-mail: rakennusvalvonta@hel.fi
e-mail = muotoa: etunimi.sukunimi (a) hel.fi

Ohje: "Puiden kaataminen tonteilta":
[http://www.hel.fi/hki/rakvv/fi/Asiakasohjeet/Ohjeet]

Helsingin kaupungin rakennusjärjestys (22.9.2010) sekä Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä Maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) löytyvät sivustoilta:
[http://www.hel.fi/hki/rakvv/fi/Asiakaso ... maaraykset]

Arkkitehti-Anna

vpk

Re: Puiden kaatamisesta tontilla

Viesti Kirjoittaja vpk » 24.02.2015 01.03

Tarkistakaas mitä puita yhdistys kaatelee.... ei oo lupia

Vieras

Re: Puiden kaatamisesta tontilla

Viesti Kirjoittaja Vieras » 27.02.2015 18.41

Mikä yhdistys ja missä?

BUTTON_POST_REPLY