logo logo logo

Lausunto Malmin lentoaseman suojelusta

10.11.2017

Tapanila-Seura on antanut 25.10.17 seuraavan sisältöisen lausunnon ELY-keskukselle:

Tapanila-Seura ry:n lausunto Malmin lentoaseman suojelemisesta rakennuksineen ja lentokenttäalueineen rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) säännösten nojalla

Tapanila-Seura ry on viidenkymmenen vuoden ikäinen kaupunkiosayhdistys, joka toimii aktiivisesti Helsingin Tapanilan alueella. Järjestämme asukkaille tilaisuuksia sekä seuraamme ja vaikutamme kaupunginosamme kehitykseen. Erityisenä vastuualueena on alueellamme hyvin säilynyt yli 100 vuotta vanha kulttuuriympäristö.

Tapanila-Seura ry pitää erittäin tärkeänä suojella Malmin lentoasema kokonaisuutena. Kentän arvo on juuri ehyenä säilyneenä lentokenttänä. Tällaisia kenttiä on koko maailmassa vain muutamia. Nopeasti muuttuvassa maailmassa se edustaa erään liikennemuodon aikaisinta vaihetta ja kentän arvo kasvaa vuosi vuodelta.

Kentän vierellä on hyvin säilynyt Fallkullan maatila, joka edustaa Tapanilan alueen vanhinta vaihetta, maaseutua. Tilan ohi kulkee Suomen ensimmäinen rautatie ja muistona on radanvartijan mökki, jossa Aleksis Kivi asusteli ryyppyreissuillaan. Radan länsipuolella on Tapanilan vanha omakotialue. Se on rakennettu 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä puistokaupunkiaatteen innoittamana. Kaupungissa ahtaasti asuvalle työväelle haluttiin tarjota mahdollisuus rakentaa oma talo terveelliselle hiekkamäelle. Malmin lentoasema kuuluu tähän kokonaisuuteen Suomen ensimmäisenä kansainvälisenä lentokenttänä. Alueella on ainutlaatuinen kokonaisuus maamme menneisyyttä, jonka arvoa ei ole vielä edes täysin ymmärretty.

Tapanilan asukkaat arvostavat Malmin lentoasemaa toimivana lentokenttänä. Se on meille rakas osa kotiseutuamme ja monet asukkaat ovat mukana suojelutoiminnassa.