logo logo logo

Tapanila-Seuran muistutus alakoulun kaavamuutokseen

10.02.2017

Tapanila-Seura jätti tammikuussa seuraavan muistutuksen kaupunkisuunnitteluvirastolle alakoulun kaavamuutosasiassa: Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavaehdotus (nro 12433)

TAPANILA-SEURAN MUISTUTUS

Tapanila-Seura ry uudistaa aiemman kannanottonsa kaavamuutoksen suhteen (http://www.tapanila.fi/uutiset/kannanotto-kaupungille-pikkukoulusta).

Lisäksi haluaisimme kiinnittää huomion kaavamuutos-ehdotuksessa olevaan selkeään virheeseen. Kaavamuutoksessa puhutaan koulun julkisivun suojelemisesta, mutta samanaikaisesti ehdotetaan täysin vastakkaista ajatusta puhkaista julkisivu parvekkeilla. Samanaikaisesti ei voida suojella ja muuttaa.

Koulun ulkokuoren suojelun tarkoitus on säilyttää rakennuksen luonne osana ympäristöään sekä tarjota näkymä menneiden sukupolvien työhön ja maailmaan. Alakoulu on osa Tapanilaa nimenomaan kouluna. Se edustaa perinteistä koulusuunnittelua ja aikansa laadukasta rakentamista. Tähän perinteeseen ei missään tapauksessa kuulu parvekkeet julkisivussa! Parvekkeiden rakentaminen edellyttäisi myös ovien lisäämistä. Nämä muutokset yhdessä rikkoisivat rakennuksen harmonian ja raskaahkon rakenteen. Historiansa vuoksi rakennuksen käyttö tulisi säilyttää julkisena tai ainakin yleishyödyllisessä käytössä.

Muutosehdotuksessa oleva perustelu pienestä pihatilasta ei ole perusteltu. Jäljelle jäävä pihatila on riittävä ja täysin vertailukelpoinen tiheästi rakennetuilla omakoti-alueilla oleviin pihatiloihin. Suojelun vesittämisen todellinen motiivi jää ehdotuksessa epäselväksi, mutta vaikuttaa epäilyttävältä.

Haluaisimme myös korostaa Kaupunginmuseon lausuntoa koulun historiallisesta merkityksestä. Kaupunginmuseon lausunto on erittäin hyvin perusteltu eikä vastauksessa perusteltu, miksi sitä ei huomioida. Tämä osoittaa vakavaa välinpitämättömyyttä kaavamenettelyä kohtaan. Kahdella isolla asunnolla ei Helsingin asuntopolitiikkaan vaikuteta, mutta vähentämällä yhteisöllistä ja yleishyödyllistä rakennuskantaa huononnetaan merkittävästi kuntalaisten asuinympäristöä.

Helsingissä 12.1.2017

Tapanila-Seura ry