logo logo logo

Tapanila-Seuran lausunto Fallkullan tilan asemakaavan muutosasiassa

10.02.2017

Tapanila-Seura on jättänyt tammikuussa Fallkullan tilan asemakaavan muutosasiassa (Oas 1271-00/16, Hankenro 4844_4, HEL 2016-013170) seuraavan lausunnon:

TAPANILA-SEURAN LAUSUNTO

Tapanila-Seura ry pitää Fallkullan tilan asemakaavaa pääosin hyvänä. Kaava turvaa Fallkullan tilan säilymisen. Tila on erittäin tärkeä osa Tapanilan historiaa ja liittyy kiinteästi alueen asuttamiseen. Myös tilan nykyinen käyttö kotieläintilana ja virkistysalueena on tärkeää tapanilalaisille. Mielestämme on hienoa, että alue voi säilyä tässä muodossa myös tulevaisuudessa. Purettujen piharakennusten ja päärakennuksen puiston palauttaminen ovat hyviä ideoita. Samoin palstaviljelyalueen laajentaminen on luonteva ratkaisu. Longinojan suojelun turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tulee huomioida kaikissa rakennustöissä.

Sen sijaan Malminkaaren linjauksen muuttaminen ja muutaman uuden asuntokorttelin rakentaminen eteläosaan tuntuu oudolta ratkaisulta. Fallkullan tila ja siitä palstoitetut sunnuntaipalstat kuuluvat yhteen, joten muutaman kerrostalon laittaminen niiden väliin ei ole järkevää. Korttelit ovat myös irrallaan kaikista palveluista. Uusi kortteli olisi täysin väärässä paikassa. Vastaava määrä asuntoja saataisiin helposti sopimaan esim. Fallkullan kiilan alueelle rakentamalla se hiukan korkeammin. Silloin asunnot olisivat Tapanilan aseman ja palveluiden lähellä.

Sunnuntaipalstat on puhdas pientaloalue. Alueen rakennetta ei pitäisi rikkoa yksittäisellä poikkeavalla korttelilla. Se ei ole suunnitelmallista kaavoittamista vaan tuntuu hätäiseltä ratkaisulta.  Myöskään nykyisiä tielinjauksia ei pitäisi muuttaa kevyin perustein.

Myös Malminkaaren pohjoispuolelle piirretty liikerakennus tuntuu turhalta. Kyseinen paikka ei ole hyvä liikepaikka, koska lähellä ei ole mitään muuta vastaavaa toimintaa.  Liikerakennukset tulisi kaavoittaa ryhminä, jolloin ne tukevat toisiaan. Läheinen päiväkotitontti voitaisiin siirtää liikerakennuksen paikalle tai lentokentän uudelle asuinalueelle, jolloin päiväkoti ei rikkoisi Fallkullan perinneympäristöä. Jos päiväkoti kaavoitetaan Fallkullan navetan viereen, on sen ulkonäölle asetettava tiukat vaatimukset.

Koulutontin kaavoittamisessa tulisi huomioida mahdollinen Malmin lentokentän rakentaminen (jota emme todellakaan toivo!). Koululle voisi löytyä parempi paikka kentän puolelta. Ison koulun sijoittaminen asuinalueen reunalle palvelee parhaiten autoliikenteen lisäämistä. Tontille sopisi paremmin alkuopetukseen suunniteltu sivukoulu, johon oppilaat tulisivat lähikortteleista. Suunnitelmassa esitetty yhdistetty päiväkoti- ja koulualue ei tule toteutumaan jo pelkästään johtuen pohjoisen Baanan mennessä alueen läpi.

Suunnitellun liikuntapiston ja koulun liikenne tulisi suunnitella realistiselta pohjalta. Malminkaaren linjauksen muuttamisen vuoksi pysäköintipaikka on piirretty kaavassa Lentokentän kaavarungon mukaan kerrostalon päälle. Toisaalta koulun huoltoliikenne on suunniteltu siten, että se katkaisee olevan asuinalueen kevyenliikenteen pääväylän.

Helsingissä 23.1.2017

Tapanila-Seura ry