logo logo logo

helmikuu 2017

Kiehumispiste-dokumentti esitetään kirjastossa

24.02.2017

Elina Hirvosen dokumenttielokuva Kiehumispiste esitetään Tapanilan kirjastossa tiistaina 14.3. klo 20.00. Elokuvan jälkeen avoin keskustelu, vetäjänä Jenni Korkeaoja. Tervetuloa katsomaan!

Kiehumispiste on dokumenttielokuva, joka esittelee vihaisen ja jakautuneen Suomen eri osapuolet Odinin sotureista turvanpaikanhakijoihin – kunnioittaen ja stereotypioita karttaen. Se on tarkoitettu johdannoksi ja keskustelun herättäjäksi ja katsottavaksi yhdessä kaikkialla siellä missä ihmiset kohtaavat. Elokuvassa seurataan turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttoa vastustavia suomalaisia vuorotellen. Heitä tavataan niin vihapuheisiin kärjistyvissä mielenosoituksissa kuin tavallisessa arjessakin.

Kuntavaalipaneelit Malmilla 27.2. ja 20.3.

15.02.2017

Kuntavaaliehdokkaita tavattavissa ja tentattavissa Malmilla.

Maanantaina 27.2. klo 9-11 paneelin aiheena SOTE-asiat ja maanantaina 20.3. klo 9-11 kaavoitukseen ja asumiseen liittyvät asiat. Paneelit järjestää Asukastalo Malmin toimintakeskus ja paikkana on Kirkonkyläntie 2.  Kuntavaaliehdokkaat tarjoavat pullakahvit!

 

Tapanila-Seuran lausunto Fallkullan tilan asemakaavan muutosasiassa

10.02.2017

Tapanila-Seura on jättänyt tammikuussa Fallkullan tilan asemakaavan muutosasiassa (Oas 1271-00/16, Hankenro 4844_4, HEL 2016-013170) seuraavan lausunnon:

TAPANILA-SEURAN LAUSUNTO

Tapanila-Seura ry pitää Fallkullan tilan asemakaavaa pääosin hyvänä. Kaava turvaa Fallkullan tilan säilymisen. Tila on erittäin tärkeä osa Tapanilan historiaa ja liittyy kiinteästi alueen asuttamiseen. Myös tilan nykyinen käyttö kotieläintilana ja virkistysalueena on tärkeää tapanilalaisille. Mielestämme on hienoa, että alue voi säilyä tässä muodossa myös tulevaisuudessa. Purettujen piharakennusten ja päärakennuksen puiston palauttaminen ovat hyviä ideoita. Samoin palstaviljelyalueen laajentaminen on luonteva ratkaisu. Longinojan suojelun turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää ja tulee huomioida kaikissa rakennustöissä.

Sen sijaan Malminkaaren linjauksen muuttaminen ja muutaman uuden asuntokorttelin rakentaminen eteläosaan tuntuu oudolta ratkaisulta. Fallkullan tila ja siitä palstoitetut sunnuntaipalstat kuuluvat yhteen, joten muutaman kerrostalon laittaminen niiden väliin ei ole järkevää. Korttelit ovat myös irrallaan kaikista palveluista. Uusi kortteli olisi täysin väärässä paikassa. Vastaava määrä asuntoja saataisiin helposti sopimaan esim. Fallkullan kiilan alueelle rakentamalla se hiukan korkeammin. Silloin asunnot olisivat Tapanilan aseman ja palveluiden lähellä.

Sunnuntaipalstat on puhdas pientaloalue. Alueen rakennetta ei pitäisi rikkoa yksittäisellä poikkeavalla korttelilla. Se ei ole suunnitelmallista kaavoittamista vaan tuntuu hätäiseltä ratkaisulta.  Myöskään nykyisiä tielinjauksia ei pitäisi muuttaa kevyin perustein.

Myös Malminkaaren pohjoispuolelle piirretty liikerakennus tuntuu turhalta. Kyseinen paikka ei ole hyvä liikepaikka, koska lähellä ei ole mitään muuta vastaavaa toimintaa.  Liikerakennukset tulisi kaavoittaa ryhminä, jolloin ne tukevat toisiaan. Läheinen päiväkotitontti voitaisiin siirtää liikerakennuksen paikalle tai lentokentän uudelle asuinalueelle, jolloin päiväkoti ei rikkoisi Fallkullan perinneympäristöä. Jos päiväkoti kaavoitetaan Fallkullan navetan viereen, on sen ulkonäölle asetettava tiukat vaatimukset.

Koulutontin kaavoittamisessa tulisi huomioida mahdollinen Malmin lentokentän rakentaminen (jota emme todellakaan toivo!). Koululle voisi löytyä parempi paikka kentän puolelta. Ison koulun sijoittaminen asuinalueen reunalle palvelee parhaiten autoliikenteen lisäämistä. Tontille sopisi paremmin alkuopetukseen suunniteltu sivukoulu, johon oppilaat tulisivat lähikortteleista. Suunnitelmassa esitetty yhdistetty päiväkoti- ja koulualue ei tule toteutumaan jo pelkästään johtuen pohjoisen Baanan mennessä alueen läpi.

Suunnitellun liikuntapiston ja koulun liikenne tulisi suunnitella realistiselta pohjalta. Malminkaaren linjauksen muuttamisen vuoksi pysäköintipaikka on piirretty kaavassa Lentokentän kaavarungon mukaan kerrostalon päälle. Toisaalta koulun huoltoliikenne on suunniteltu siten, että se katkaisee olevan asuinalueen kevyenliikenteen pääväylän.

Helsingissä 23.1.2017

Tapanila-Seura ry

Tapanila-Seuran muistutus alakoulun kaavamuutokseen

10.02.2017

Tapanila-Seura jätti tammikuussa seuraavan muistutuksen kaupunkisuunnitteluvirastolle alakoulun kaavamuutosasiassa: Tapanilan ala-asteen (Veljestenpiha 7-9) asemakaavaehdotus (nro 12433)

TAPANILA-SEURAN MUISTUTUS

Tapanila-Seura ry uudistaa aiemman kannanottonsa kaavamuutoksen suhteen (http://www.tapanila.fi/uutiset/kannanotto-kaupungille-pikkukoulusta).

Lisäksi haluaisimme kiinnittää huomion kaavamuutos-ehdotuksessa olevaan selkeään virheeseen. Kaavamuutoksessa puhutaan koulun julkisivun suojelemisesta, mutta samanaikaisesti ehdotetaan täysin vastakkaista ajatusta puhkaista julkisivu parvekkeilla. Samanaikaisesti ei voida suojella ja muuttaa.

Koulun ulkokuoren suojelun tarkoitus on säilyttää rakennuksen luonne osana ympäristöään sekä tarjota näkymä menneiden sukupolvien työhön ja maailmaan. Alakoulu on osa Tapanilaa nimenomaan kouluna. Se edustaa perinteistä koulusuunnittelua ja aikansa laadukasta rakentamista. Tähän perinteeseen ei missään tapauksessa kuulu parvekkeet julkisivussa! Parvekkeiden rakentaminen edellyttäisi myös ovien lisäämistä. Nämä muutokset yhdessä rikkoisivat rakennuksen harmonian ja raskaahkon rakenteen. Historiansa vuoksi rakennuksen käyttö tulisi säilyttää julkisena tai ainakin yleishyödyllisessä käytössä.

Muutosehdotuksessa oleva perustelu pienestä pihatilasta ei ole perusteltu. Jäljelle jäävä pihatila on riittävä ja täysin vertailukelpoinen tiheästi rakennetuilla omakoti-alueilla oleviin pihatiloihin. Suojelun vesittämisen todellinen motiivi jää ehdotuksessa epäselväksi, mutta vaikuttaa epäilyttävältä.

Haluaisimme myös korostaa Kaupunginmuseon lausuntoa koulun historiallisesta merkityksestä. Kaupunginmuseon lausunto on erittäin hyvin perusteltu eikä vastauksessa perusteltu, miksi sitä ei huomioida. Tämä osoittaa vakavaa välinpitämättömyyttä kaavamenettelyä kohtaan. Kahdella isolla asunnolla ei Helsingin asuntopolitiikkaan vaikuteta, mutta vähentämällä yhteisöllistä ja yleishyödyllistä rakennuskantaa huononnetaan merkittävästi kuntalaisten asuinympäristöä.

Helsingissä 12.1.2017

Tapanila-Seura ry

Ukkosenjumalan poika Työväentalolla

3.02.2017

Tapanilan Työväen Näyttämö esittää Arto Paasilinnan kirjasta dramatisoidun näytelmän UKKOSENJUMALAN POIKA

Esitykset Tapanilan Työväentalolla 4.2. – 11.3.2017
Ohjaus Ari Wahlsten.

Liput ja lisätiedot www.tapanilannayttamo.fi