logo logo logo

Kuntalaisaloite yleiskaavan hyväksymisen siirtämisestä

5.06.2016

Asukkaiden mielipide tulee huomioida jo kaavoituksen valmisteluvaiheessa. Näin edistetään kaavoituksen sujuvaa toteutumista, vähennetään valitusten määrää ja mahdollistetaan lainmukainen, mahdollisimman oikea ja hyvä lopputulos.

Allekirjoittamalla kuntalaisaloitteen, voit vaikuttaa Helsingin yleiskaavan palauttamiseen valmisteltavaksi kohtuullisten väestötavoitteiden pohjalta.