logo logo logo

Tehokas ja puhdas puunpoltto – vähemmän vaarallisia pienhiukkasia

4.01.2016

Pakkanen paukkuu ja puuta palaa tulisijoissa ja saunan pesissä. Pitää muistaa, että puunpoltto vaikuttaa myös ilmaan, jota me kaikki hengitämme. Me puunpolttajat voimme toimillamme vaikuttaa siihen, että ilmanlaatu kylässämme pysyy riittävän hyvänä terveydelle.

Tapanila-Seura on kiinnittänyt huomiota HSY:n vuoden 2013 ilmanlaatumittausten tuloksiin siksi, että pienhiukkaspitoisuus oli Tapanilassa huolestuttavan korkea. Viimeaikaisten tutkimustietojen valossa juuri pienhiukkaset ovat osoittautuneet erityisen haitallisiksi terveydelle. Terveyshaittojen riskiryhmässä ovat erityisesti astmaatikot, ne yli 65-vuotiaat, jotka sairastavat keuhko- tai sydänsairauksia ja pienet lapset.

Pienhiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvo Tapanilassa korkeampi kuin Mannerheimintiellä

HSY:n mittausasemat sijaitsivat puistoalueella Tuomaankujan ja Kertojantien risteyksessä. Toinen mittauspiste sijaitsi Tapanilan päiväkodin alueella Veljestenpihan puolella. Mittauspisteiden lähiympäristössä on runsaasti pientaloasutusta ja kadut ovat vähäliikenteisiä.

HSY:n toukokuussa 2014 julkistamasta yhteenvedosta käy ilmi, että pienhiukkaspitoisuuksien vuosikeskiarvo oli Tapanilassa korkeampi kuin Mannerheimintiellä. Puunpolton vaikutus pitoisuuksiin oli selvästi havaittavissa.

Mitä voimme tehdä ilmanlaadun parantamiseksi?

Puun vääränlainen polttaminen, huonosti toimivat tulisijat, roskien poltosta puhumattakaan, pilaavat hengitysilmame vaarallisilla pienhiukkasilla.

Puunpoltossa huomioitavia asioita:

  • Poltetaan vain vähintään kaksi vuotta kuivunutta, käsittelemätöntä puuta.
  • Puut sytytetään päältä päin, eikä kitupolteta. Isommat puut laitetaan pohjalle, pienempiä päälle ja niiden päälle tikkuja ja lastuja sytykkeiksi, jotka sytytetään.
  • Pidetään huolta tulisijojen toimivuudesta. Nuohoojalta saa asiantuntijaneuvoja.
  • Oikeanlaisen polttamisen tunnistaa siitä, että savu muuttuu pian sytytyksen jälkeen värittömäksi.
  • Käsitellyn (lakatun, maalatun tai kyllästetyn) puun poltosta syntyy ns. supermyrkkyjä, ja niiden oikea paikka on HSY:n Sortti-asema.

Ympäristölaki säätelee jätteenpolttoa:

  • Talousjätteitä ei saa polttaa, sillä kotiuunien lämpötila jää alhaiseksi ja näin jätteiden poltosta syntyy runsaasti haitallisia yhdisteitä, toisin kuin jätteenpoistolaitoksen uuneissa, joissa päästään paljon korkeampiin lämpötiloihin. Sekajätteet kuuluvat sekajätekeräykseen
  • Puutarhajätteiden poltto on kielletty. Puutarhajätteet kompostoidaan tai viedään HSY:n Sortti-asemalle.

LISÄTIETOA: