logo logo logo

Tapettitehtaan tontin selvitykset jatkuvat

26.03.2015

Tapanila-Seura jätti seuraavan vastaselityksen Helsingin hallinto-oikeudelle 24.3. ns. tapettitehtaan tontista:

Tapanila-Seura ry haluaa uudelleen tuoda esille purkuluvan ennenaikaisuutta. Purkuluvan perusteluissa on vedottu aikomukseen muuttaa alueen kaavaa. Tällaista kaavamuutosta ei kuitenkaan ole vielä olemassa, joten se ei voi mielestämme olla purkuluvan perusteena. Sen sijaan kaavamuutosta mahdollisesti tulevaisuudessa tekevä viranomainen, Kaupunkisuunnitteluvirasto, on lausunnossaan toivonut ajallisen kerroksellisuuden säilymistä. On mahdollista, että tätä tultaisiin kaavassa edistämään, jos edellytyksiä siihen ei tuhota.

Jos purkamiseen kuitenkin ryhdytään, haluaisimme ystävällisesti pyytää Veikko Laine Oy:tä arvioimaan mahdollisuuksia säilyttää jokin osa rakennuksesta, jotta kaavan valmistuttua voitaisiin uudestaan tutkia korjausmahdollisuuksia. Kauniisti korjattu vanha rakennus toisi uudelle alueelle sidoksen menneisyyteen ja parantaisi alueen imagoa ja mielenkiintoisuutta. Sitä voisi käyttää myös hyväksi alueen markkinoinnissa.

Vanhan tehtaan julkisivussa oleva korkeampi osa voisi olla helpoin säilyttää ja korjata. Siihen voisi rakentaa loft-asuntoja tai asukkaiden yhteistiloja. Vaikka korjaaminen maksaisi epäilemättä enemmän kuin uuden rakentaminen, olisi kustannus kuitenkin pieni verrattuna alueen koko budjettiin tai vanhan rakennuksen tuomaan imagohyötyyn.