logo logo logo

Tapanila-Seuran kannanotto yleiskaavaluonnokseen

26.02.2015

Tapanila-Seura on jättänyt tänään Helsingin kaupungille seuraavan lausunnon:

Tapanila-Seura ry. pitää yleiskaavaluonnosta Tapanilan alueen osalta pääosin onnistuneena. Tulkitsemme, että se mahdollistaa Tapanilan 100 vuotta vanhan ja kulttuurihistoriallisesti erittäin arvokkaan pientaloalueen säilymisen. Myös Fallkullan kartanon alueen säilyttämistä viheralueena pidetään hyvänä.

Tapanila-Seura ehdottaa kuitenkin seuraavia muutoksia yleiskaavan luonnokseen:

1. Varsinaiseen kaavakarttaan on merkittävä rajauksena kulttuurihistoriallisesti merkittävimmät alueet, kuten vanha Tapanila. Muita tällaisia alueita olisivat esim. Katajanokka, Käpylä, Pihlajamäki ja Kumpula. Merkintä tähtää alueen säilymiseen ja tarkoittaisi, että alueelle laaditaan suojelukaava mahdollisimman pian.

2. Yleiskaavassa tulisi olla myös nykyistä alle 0,4 tehokkuusmerkintää kevyempi merkintä 0,25. Vanhan Tapanilan alue (radan länsipuoli) tulisi merkitä tällä kevyemmällä merkinnällä, joka vastaa nykyisen kaavan tehokkuutta.

3. Malmin lentokenttä on säilytettävä ilmailukäytössä. Aluetta pitää kuitenkin kehittää, ja alueelle mahtuu myös asuntoja.

4. Tapanilan lähikeskustan rajaus ja painopiste on siirrettävä itään päin, niin että se ei ulotu vanhan Tapanilan alueelle.

Ehdotusten tarkempi kuvaus ja perustelut:

1. Yleiskaavaluonnoksessa tähdätään hyvään täydennysrakentamiseen. Tähän liittyy kuitenkin riskejä ja hyvinkin tehtynä rakentaminen muuttaa alueen luonnetta. Osa vanhoista asuinalueista tulisi rajata kokonaan täydennysrakentamisen ulkopuolelle ja säilyttää sellaisenaan. Vanha Tapanila on ainoa säilynyt 1900-luvun alun palstoitustoiminnan myötä syntyneistä pientaloalueista (”työväen huvilakaupunki”).

Tapanilaa on nykyisen kaavan puitteissa täydennysrakennettu melko onnistuneesti. Alue pitäisi merkitä yleiskaavaan suojeltavaksi ja sille tulisi laatia suojelukaava. Vastaava merkintä tulisi tehdä kaikille tärkeimmille suojeltaville kaupunginosille. Tapanilan suojelutarve tulisi mainita myös Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt -liitteessä.

2. Yleiskaavassa ei pitäisi antaa viestiä, että jonkin alueen rakennustehokkuus on nousemassa tulevaisuudessa. Se voi johtaa keinotteluun tonttimaalla. Suhteellisen kevyesti rakennetut vanhat alueet ovat suurimmassa vaarassa hävitä, jos niillä on liian suuri tehokkuus kaavassa.

Tästä syystä yleiskaavassa tulisi olla myös erittäin kevyt tehokkuusmerkintä 0,25. Tämä vastaa pääosin vanhan Tapanilan nykyistä tehokkuutta. Merkintää voitaisiin käyttää rajatusti tärkeimmillä kevyesti rakennetuilla vanhoilla asuntoalueilla.

3. Malmin lentokenttä on Suomen tärkeimpiä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ja se on merkittävä myös kansainvälisesti. Kentällä on ainutlaatuinen arvo vain lentokenttänä. Malmin lentokenttää tulisi kehittää yhteiskunnallisen ja kaupallisen pienilmailun keskuksena. Lentäminen on kehittyvä liikkumismuoto ja suurkaupunki tarvitsee hyvin sijoitetun pienilmailukeskuksen tulevaisuudessa.

Kenttä on myös erittäin tärkeä virkistys- ja luontoalue koillisen asukkaille. Alueelle on mahdollista kaavoittaa lisää asuntoja, vaikka kenttä säilytettäisiin.

4. Tapanilan aseman itäpuolella on rakentamaton peltoalue. Lähikeskusta on kuitenkin piirretty yleiskaavaluonnoksessa enemmän länteen, jolloin se ulottuu vanhan Tapanilan pientaloalueelle. Lähikeskuksen rajaus ja painopiste tulisi siirtää itään, niin että se ei ole ollenkaan vanhan Tapanilan päällä.