logo logo logo

joulukuu 2014

Oikaisuvaatimus Sanduddin tontin rakennusten purkamisesta

30.12.2014

Tapanila-Seura jätti 22.12.2014 oikaisuvaatimuksen Helsingin kaupungin rakennuslautakunnan 9.12.2014 tekemään päätökseen kahden rakennuksen purkamisluvan myöntämisestä Veikko Laine Oy:lle, Viertolantie 4. Seura vaatii, että päätös purkuluvasta näille vuodesta 1912 lähtien käytössä olleille kulttuurihistoriallisesti tärkeille rakennuksille tulee kumota. Oikaisuvaatimus on siirretty hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Tapanila-Seura ry vaatii, että purkulupa peruutetaan, koska se on ennenaikainen huomioiden keskeneräisen kaavatilanteen. Purkuluvan perustelut eivät tukeudu nykyiseen kaavaan, vaan oletettuun tulevaan. Näin ei voi toimia, vaan perusteena on oltava lainmukainen kaava. Kaavoitusta ei tule tehdä yhden yrityksen voitontavoittelun ehdoilla, vaan osana alueen pitkäjänteistä kehittämistä.

Muutosvaatimuksen perusteet:

1. Rakennus on Tapanilalle tärkeä osa historiaa ja nykyisyyttä

Sanduddin tapettitehdas muutti Hietalahdesta tulipalon seurauksena Tapanilaan vuonna 1912. Tehdasrakennus on siis ainakin 102 vuotta vanha. Tehdas on merkittävä osa Tapanilan alueen teollisuushistoriaa. Tapanilalaiset ovat käyneet siellä töissä, kaunistaneet asuntojensa seinät tehtaan tuotteilla ja useassa talossa on tapetteja käytetty myös lämpöeristeinä.

Sanduddin tehtaan tapetit ovat myös tärkeä osa koko Suomen kulttuurihistoriaa. Sadat tuhannet huoneet on aikoinaan tapetoitu tehtaan tapeteilla ja nykyään niitä on säilöttynä uudempien tapettikerrosten alla.

Rakennus ei ole vain huonokuntoinen varastorakennus, vaan Tapanilalle tärkeä osa historiaa ja nykyisyyttä. Siellä toimii myös nyt pienyrityksiä, taiteilijoita ja kerhoja.

2. Yli 100-vuotiasta rakennusta ei pitäisi purkaa, kun kaavoitustyö on vasta käynnistymässä

Hakija ei ole esittänyt, eikä rakennuslautakunnan päätöksessä ole mainittu mitään perusteita, miksi yli 100 vuotta vanha teollisuusrakennus pitää purkaa juuri nyt, kun kaavoitustyö on vasta käynnistymässä. Näin vanhoja rakennuksia ei pitäisi pääsääntöisesti purkaa, vaan pitää kunnossa ja kunnostaa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt osia tehtaasta säilytettäväksi muistumana alueen teollisuushistoriasta. Tämä pyrkimys on hyvä, koska eri aikakausien kerrostumat lisäävät selvästi kaupunginosien viihtyisyyttä ja arvostusta. Purkaminen kiireellisellä aikataululla tekisi mahdottomaksi säilyttämismahdollisuuksien tutkimisen.

3. Hankkeessa on viitteitä tarkoituksellisesta keinottelusta

Veikko Laine Oy:n hankkeessa on viitteitä tarkoituksellisesta keinottelusta. Tontti on hankittu selvästi tarkoituksena muuttaa sen kaavamääräyksiä ja näin maksimoida yhtiön taloudellinen hyöty. Jos kaupunki aktiivisesti tukee tämäntyyppistä keinottelua, se ei anna mielikuvaa hyvästä hallintotavasta. Kaavoituksen tarkoituksena ei voi olla yksinomaan omistajan taloudellisen voiton maksimointi, vaan ympäröivän yhteisön tarpeet on myös huomioitava. Tehtaan purkaminen kiireellisellä aikataululla on tärkeää Veikko Laine Oy:lle, koska se vähentää peruuttamattomasti mahdollisuuksia säilyttää tai kehittää aluetta monipuolisesti, joka taas vähentäisi heidän tuottojaan.

Emme voi ymmärtää, miksi rakennuslautakunta haluaa edistää tällaista toimintaa. Mielestämme yksityinen keinottelu kaavoituksen keinoin on moraalitonta ja jopa laitonta.

4. Rakennusten kunnosta ei ole puolueetonta selvitystä, ainoastaan hakijan lausuma

Rakennuksen kunnosta ei ole esitetty muita kuin Veikko Laine Oy:n mielipiteitä. Edes niitä ei ole perusteltu tutkimuksilla tai asiantuntijalausunnoilla. On syytä olettaa, että tällaisessa tilanteessa on yhtiön edun mukaista liioitella rakennusten huonoa kuntoa. Vaikka rakennukset ovat ulkopinnaltaan ränsistyneen näköisiä, ei se todista rakennuksen korjauskelvottomuutta.

Rakennusten kunto olisi tutkittava puolueettomasti ja kartoitettava aidosti erilaisia mahdollisuuksia käyttää niitä osana uutta ympäristöä, esimerkiksi loft-asumiseen tai yritystoimintaan. Omistaja on päästänyt rakennuksen rappeutumaan ja kaupunki on laiminlyönyt kaupunkikuvan valvonnan tältä osalta. Tämä ei saisi olla peruste rakennuksen purkamiselle.

5. Kaavoitusmuutosten jälkeen olisi oikea hetki arvioida tehtaan tulevaisuus

Viereinen teollisuuskiinteistö on hyvä esimerkki siitä, kuinka alue voisi palvella ympäröivää yhteisöä. Siinä on useita myymälöitä, autokorjaamoita ja taiteilijayhteisö Tapaus ry:n työtilat. Kunnostettuna ja samantyyppisessä käytössä Sanduddin tehdas nostaisi koko Koillis-Helsingin profiilia.

Tällaisen käytön lisäksi alueelle sopisi runsas asuntokanta. Purkaminen poistaisi käytännössä mahdollisuuden kaavoittaa osan alueesta ympäristöä tukevaan ja rikastuttavaan yritystoimintaan. Vasta kaavoitusmuutosten jälkeen olisi oikea hetki arvioida uudestaan tehtaan tulevaisuus.

Mosan käsityönystävien joulumyyjäiset sunnuntaina

10.12.2014

vpk_14

Tapanila-Seuran johtokuntaan uusia jäseniä

8.12.2014

Tero Hiekkalinna ja Touko Korhonen on valittu Tapanila-Seuran johtokuntaan.

Seuran puheenjohtajana jatkaa Vesa Kinnunen ja sihteerinä Aulikki Asp. Myös Esa Perttilä, Leena Kinnunen, Elias Krohn ja Peppiina Saastamoinen jatkavat johtokunnassa.

Seuran sääntöjen mukaan erovuorossa ollut pitkäaikainen aktiivi Eira Ormio halusi erota johtokunnasta, samoin Sari Hawkins.

Tapanila-Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin torstaina 4.12.2014.

Tapanilan Elävä adventtikalenteri

4.12.2014

Tapanilan pihat, puutarhat, tiet, torit, puistot ja muutamat sisätilatkin kutsuvat jälleen iltakävelijöitä nauttimaan kalenteriluukkujen yllätyksistä.

Tapanila-Seuran, Tapanilan yhdistysten, koulujen ja yritysten sekä aktiivisten kyläläisten järjestämät elävän adventtikalenterin luukut aukeavat lähes jokaisena adventtiajan iltana jossain päin Tapanilaa klo 18.30. Huomaa poikkeavat avautumisajat luukuissa 13, 14 ja 24.

 • su 30.11. Tapanilan tori
 • ma 1.12. Saniaistie 14-16
 • ti 2.12. Päivöläntie 34-36, kadunpuoleinen piha
 • ke 3.12. Viertolantie 2, Pihapuoti
 • to 4.12. Sompiontie 4, Työväentalo HUOM! Ennen luukkuavausta Tapanila-Seuran syyskokous klo 17.30
 • su 7.12. Päivöläntie 20 B
 • ma 8.12. Liiketien ja Veljestentien risteys
 • ti 9.12. Rajatie 7, Hiidenkiven koulu
 • ke 10.12. Viertolantie 2 b, Teatteri Tuike
 • to 11. 12. Hiidenkiventie 1
 • pe 12.12. Viertolantie 2-4, Tapaus ry
 • la 13.12. Veljestenpiha 2 Tapanilan ala-asteen piha HUOM! klo 9.00 aamulla
 • la 13.12. Liiketie 34 A HUOM! klo 18.30
 • su 14.12. Veljestentie 6, Tapanilan kirkko HUOM! klo 18.00
 • ma 15.12. Takalantie 12
 • ti 16.12. Koko Eeronpolku
 • ke 17.12. Veljestenpiha 7, Tapanila alakoulun piha
 • to 18.12. Hiidenkiventie 21, Tapanilan kirjasto
 • pe 19.12. Päivöläntie 15, Rean puutarhajuhla
 • su 21.12. Kuoppatie 4
 • ma 22.12. Vanha Tapanilantie 52
 • ti 23.12. Kanervatie 10
 • ke 24.12. Veljestentie 6, Tapanilan kirkko

Näytä elävä adventtikalenteri kartalla: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zh2fZYFSK4Hk.kl54SvCDJuwE

Elävä Adventtikalenteri 2014 käsiohjelman karttapuoli

Elävä Adventttikalenteri 2014 käsiohjelman kuvapuoli

Elävä Adventtikalenteri_käsiohjelman taitteluohje

Elävä adventtikalenteri on avattu

1.12.2014

Mosan Elävän adventtikalenterin avaukseen soihduin valaistulla torilla sunnuntaina osallistui lähes 200 henkeä, mikä ylittää useimpien edellisten vuosien kävijämäärät

Tapanila-Seuran puheenjohtaja Vesa Kinnunen avasi kalenteriluukun Goethea lainaten:”Jokaisena päivänä pitäisi kuulla vähintään yksi kaunis laulu, lukea hyvä runo, nähdä jokin oivallinen maalaus tai jos mahdollista, puhua muutamia järkeviä sanoja.”

Tapanilan kirkon kamarikuoro viritti yllätysvierailullaan tunnelmia ’Maa on niin kaunis’ -laululla, ja joulupuun valot sytytettiin. Lopuksi laulettiin Leena Kinnusen johdolla kaikki yhdessä ’Joulupuu on rakennettu’.

Avaus_30.11.2014_Vesa_Kinnu

Tapanila-Seuran puheenjohtaja Vesa Kinnusen puhe kärsi valitettavasti huonosti toimivasta mikrofonista. Uuden hankinta on harkinnassa.

Avaus_30.11.2014_Kamarikuor

Tapanilan kirkon kamarikuoro esitti tunnelmallisen ’Maa on niin kaunis’ -laulun.

Avaus_30.11.3014

Vieraskirja lähti seuraavalle luukulle Saniaistie 14-16:een, joka aukeaa maanantaina 1.12.