logo logo logo

Allekirjoita adressi Tapanilan ala-asteen pelastamiseksi

21.04.2014

Tapanilan koululaisten vanhemmat ovat aktiivisia ala-asteen pelastamiseksi.

Tule sinäkin tukemaan koululaisia ja heidän vanhempiaan ja allekirjoita adressi koulun puolesta!

Tiina Jaakkolan kannanotto:

Kouluverkkotarkastelun tulisi perustua oikeaan tietoon

Tapanilan alue ei ollut mukana Helsingin alkuperäisessä kouluverkkotarkastelussa. Vanhempien hämmästykseksi, opetusvirasto ilmoitti 11.4. esittävänsä Tapanilan alakoulun lakkauttamista opetuslautakunnan kokouksessa 27.5. Alakoulu on Tapanilan koulun yhteydessä toimiva erillinen rakennus, jossa opiskelee noin 70 1.-2.-luokkalaista. Perusteluna lakkauttamisehdotukselle käytetään rakennuksen huonoa kuntoa. Erikoiseksi asian tekee, että selvitystä rakennuksen kunnosta ei ole vielä tehty.

Opetusvirastosta annetaan vanhempien ymmärtää, että alakoulu voidaan sulkea terveyshaitan nojalla jopa kesken lukukauden. Alakoulun lapset tai opettajat eivät ole sisäilmasta kärsineet. Rutiiniluontoisessa sisäilmatutkimuksessa on todettu aistinvaraisia havaintoja alakoulun käytävällä ja pääkoulun liikuntasalissa. Mitään näyttöä terveyshaitasta ei ole. Edellisessä, vuonna 2006 valmistuneessa kuntokartoituksessa alakoulun todetaan olevan tyydyttäväkuntoinen ja palvelevan nykykäyttöään hyvin.

15.4. opetuslautakunnan esityslistalle ilmestyy koko koulun perusparannuksista luopuminen, ennen kuin alakoulun lakkautuspäätöstä on edes käsitelty. Ja vain päivää myöhemmin koulun johtokunnalle osoitetussa lausuntopyynnössä ehdotetaan jo koko koulun lakkauttamista: ”Tapanilan alakoulun tiloista luovutaan 1.8.2014 ja pääkoulun kohdalla lakkautus tapahtuu aikaisintaan 1.8.2015.” Ehdotuksessa myös pääkoulua kuvataan huonokuntoiseksi.

Pääkouluun on tehty mittava peruskorjaus kuluvan lukuvuoden aikana. Opetussiiven kellarikerros on uusittu lähes kokonaan ja ilmanvaihto on laitettu kuntoon. Kesällä tehdään kattoremontti. Remonttihankkeen kustannusarvio on 2,4 miljoonaa euroa. Nyt säästöpaineissa pääkoulun halutaankin näyttävän huonokuntoiselta.

Opetusviraston mukaan Tapanilan koulun oppilaat mahtuvat läheisiin Hiidenkiven ja Maatullin kouluihin. Hiidenkivessä on oppilaita noin 740 ja Maatullissa 360. Opetusviraston laskelmissa oppilaspaikkoja on alueelle ilmestynyt tyhjästä, Maatulliin mahtuukin vajaat 450 oppilasta ja Hiidenkiveen 800. Näiden räätälöityjenkin laskelmien mukaan Tapanilan koulun noin 230 oppilaasta ainakin 80 jää ilman lähikoulupaikkaa. Selvää on, että Tapanilan oppilaat eivät mahdu alueen lähikouluihin. Minne lapset kuljetetaan ja millä kustannuksilla, jos esitys menee opetuslautakunnassa läpi? Koulupaikkoja tarkastellaan laskelmissa keinotekoisena Suutarila-Tapanila-Tapulikaupunki–alueena. Suutarilan koulut ovat kuitenkin kaukana, eikä niihin kulje suoria julkisia liikenneyhteyksiä.

Säästöjen löytäminen on välttämätöntä kaupungin talouden sopeuttamiseksi. Tiloista tingitään mieluummin kuin opetuksen laadusta. Oppilaspaikat ovat kuitenkin lisääntyneet vain laskennallisesti, uutta tilaa ei ole syntynyt. Toimivan koulun lakkauttaminen ja oppilaiden mahduttaminen muihin kouluihin ryhmäkokoja kasvattamalla on opetuksen laadusta säästämistä.

Tuoreimmassa julkaistussa väestöennusteessa (Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2014 – 2050), Tapanilan alueen ala-asteikäisten määrä on nouseva. Nykyisessä ennusteessa ei oteta huomioon uutta tilannetta, jossa Tapanilan kupeeseen Malmin lentokentälle suunnitellaan asuntoja jopa 20 000 – 30 000 uudelle asukkaalle. Tapanila on aina ollut alueensa suosituimpia lähikouluja ja oppilaita on hakenut kouluun enemmän kuin heitä on voitu ottaa.

Opetustoimi kärsii alibudjetoinnista ja on kohtuuttomissa säästöpaineissa. Kouluverkon karsimisen tulisi kuitenkin tapahtua hallitusti ja johtaa kestäviin ratkaisuihin pitkälläkin aikavälillä. Tapanilasta on jo lakkautettu Jäkälän sivukoulu muutama vuosi sitten.

Lähikoulujen lakkauttaminen on oppilaan ja perheen arkeen keskeisesti vaikuttava asia. Asioiden valmistelu väärässä marssijärjestyksessä horjuttaa luottamusta koko julkisen vallan käyttöön. Päätökset lähikoulujen kohtalosta tulisi tehdä avoimesti, oikeaan tietoon perustuen.

————————————————————————————————–

YLE uutisoi koulujemme lakkautusuhasta

Koillis-Helsingin Lähitieto uutisoi

————————————————————————————————–

Helsingin opetusvirasto tiedottaa 11.4.2014

Huom! Asukastilaisuuden ajankohta muuttunut aiemmin ilmoitetusta, pahoittelemme.

Koulutilojen käyttöä tarkastellaan Tapanilan alueella Helsingin kaupungin tulevien vuosien talous on niukka. Talouden sopeuttaminen edellyttää toimitilojen käytön tehostamista. Helsingin opetusvirasto on tarkistamassa koulutilojen käyttöä Tapanilan alueella. Opetusvirasto järjestää alueen koulutilatarkistuksista kaikille avoimen asukastilaisuuden tiistaina 29.4.2014 kello 18.00 – 19.30 Tapanilan ala-asteen koulun liikuntasalissa, os. Veljestenpiha 2, Helsinki 73.

Taustaa tilatarkastelulle

Helsingin kaupungin koulujen palveluverkkoa tarkistetaan vuosittain sen mukaisesti, miten oppilas- ja opiskelijamäärät ovat muuttuneet. Tarkastelu pohjautuu opetuslautakunnan hyväksymiin koulutuspoliittisiin linjauksiin. Koulujen oppilaaksiottoalueita kehitetään vastaamaan nykyistä laajemman alueen koulutustarvetta. Samalla huolehditaan koulumatkojen turvallisuudesta. Koulutuspalveluja ja -tiloja kehitetään Helsingissä alueellisen tasapuolisuuden periaatteella. Kun uusille alueille rakennetaan väestömäärän edellyttämiä kouluja, luovutaan samalla ylimääräisistä koulutiloista alueilla, joilla oppilasmäärä laskee muutoin kuin tilapäisesti.

Opetusvirasto esittää Veljestenpiha 7:n rakennuksesta luopumista

Tapanilan ala-asteen koulu toimii kolmessa eri rakennuksessa Veljestenpihalla. Osoitteessa Veljestenpiha 7 sijaitseva rakennus on erittäin huonokuntoinen. Kaupungin ei kannata korjata rakennusta, sillä oppilaat mahtuvat kahteen muuhun koulurakennukseen. Opetusvirasto esittää, että koulu luopuu rakennuksesta. Lisäksi arvioidaan osoitteessa Veljestenpiha 2- 6 sijaitsevan rakennuksen käyttöä tulevaisuudessa.

Lisätiedot

linjanjohtaja Marjo Kyllönen, marjo.kyllonen@hel.fi, puh. 09 310 86274, aluepäällikkö Leena Lakovaara, leena.lakovaara@hel.fi, puh. 09 310 71764