logo logo logo

Päivöläntien liikenne kaupungin asialistalla

19.02.2013

Valtuutettu Antti Vuorela on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa hän ehdottaa Päivöläntielle 30 km/h nopeusrajoituksen (nykyisin 40) asettamista sekä raskaan liikenteen kieltämistä bussiliikennettä lukuunottamatta. Lisäksi Vuorela esittää Päivöläntielle nopeusnäyttötaulua. Ehdotuksensa Vuorela perustelee sillä, että autoliikenne ja etenkin raskas liikenne on kasvanut Päivöläntiellä voimakkaasti ja kasvanut liikenne heikentää lasten liikenneturvallisuutta ja vähentää asumisviihtyisyyttä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta (KSL) on tänään 19.2. kokouksessaan antanut kaupunginhallitukselle lausunnon, jonka mukaan se ei kannata nopeusrajoituksen alentamista eikä pidä raskaan liikenteen kieltämistä mahdollisena. Nopeusnäyttötaulun osalta, jota myös Tapanila-Seura on kirjallisesti kaupungilta pyytänyt, todetaan että ehdotusta uusien taulujen sijoituskohteista ollaan parhaillaan valmistelemassa ja Päivöläntie on mukana siinä joukossa, josta lopulta valitaan uudet kohteet.

Päivöläntiestä KSL toteaa, että se on katuluokitukseltaan paikallinen kokoojakatu. Kadun liikennemäärä on laskettu vuosina 1995 ja 2012. Vuonna 1985 liikennemäärä oli 5.000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 5 %. Raskaan liikenteen osuus oli verrattain pieni ja puolet siitä oli paikallisliikenteen linja-autoja. Vuoden 2012 mittausten mukaan liikennemäärä kadulla on pysynyt muuttumattomana vuoteen 1995 verrattuna eli liikenne ei ole kasvanut. Vuoden 2012 laskennan yhteydessä mitattiin myös ajonopeudet. Mittauksen mukaan hieman alle 8 % ajoneuvoista ylitti 50 km/h ja 1 % ylitti 60 km/h. Lautakunta toteaa, että ylinopeutta ajavien osuus verrattuna vastaaviin katuihin on normaali tai hieman normaalia pienempi.

Onnettomuustietojen mukaan Päivöläntiellä on vuosina 2004 – 2010 tapahtunut yksi henkilövahinkoon johtanut onnettomuus jalankulkijalle ja yksi polkupyöräilijälle. Autoilijoille tapahtuneita omaisuusvahinkoon johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut yhteensä kolme vuosien 2008 – 2010 aikana.

Raskaasta liikenteestä KSL lausuu, ettei sitä voida kokonaan kieltää alueen kiinteistöjen huollon ja yritysten jakelun vuoksi. Lautakunnan mielestä myöskään raskaan liikenteen läpiajokiellon asettaminen ei ole perusteltua. Läpiajokieltojen noudattamisen valvonta on vaikeaa ja kiellon asettaminen ei todennäköisesti juuri vähentäisi Päivöläntiellä kulkevien raskaiden ajoneuvojen määrää.

Seuraavaksi valtuutettu Vuorelan aloite etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn.