logo logo logo

Missä on Helsingin paras asukastila?

1.01.2013

Vastaamalla Lähiöprojektin kyselyyn voit voittaa elokuvalippuja. Voittaja saa 4 lippua minkä lisäksi arvotaan neljälle ihmiselle 2 lippua kullekin.  Lisäksi kyselyssä toivotaan mielipiteitä Lähiöprojektin teemasivujen jutuista.

Aikaa vastaamiseen on 8.1.2013 saakka.

Helsingin kaupungin lähiöprojekti on hallintokuntien yhteistyöprojekti. Sen tavoitteena on edistää sellaisia toimenpiteitä, joilla kehitetään esikaupunkeja kantakaupungin kanssa tasaveroisina kaupunginosina sekä tehdään tunnetuksi jo olevia, alueiden omia vetovoimatekijöitä yhdessä kaupungin eri virastojen, asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Kysely:

http://digiumenterprise.com/answer/?sid=948745&chk=2GGV6V85

Kyselyyn pääsee myös Lähiöprojektin verkkosivulta: www.lahioprojekti.hel.fi -=> ajankohtaista

Ystävällisin terveisin

Tiina Nuto

Tiedottaja

Lähiöprojekti
Talous- ja suunnittelukeskus, kehittämisosasto
PL 20, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puh. (09) 310 25 907, Gsm 040 3349093

tiina.nuto@hel.fi

www.lahioprojekti.hel.fi

www.facebook.com/Lahioprojekti