logo logo logo

Koillis-Mosan suojelukaava hyväksytty

23.03.2011

Kanervatien-Liiketien-Päivöläntien seudun suojelukaava on hyväksytty 16.3.2011 kaupunginvaltuustossa. Kaupunginvaltuutettu Kauko Koskinen esitti lyhyen lausunno kaavoituksesta, joka hyväksyttiin esityksen mukaisena.

Kaavatyö on ollut työn alla jo vuodesta 2008. Kaavassa linjattiin Tapanilankaaren reunojen rakentaminen ja samalla suojeltiin jonkin verran ydin-Mosan vanhoja taloja. Kaavasta annettiin 20 mielipidettä.

Suojelumerkinnällä SR-3 suojeltiin jonkin verran taloja Kaupunginmuseon ja Kaupunginsuunnitteluviraston katselmoinnin perusteella. Museon kaavamerkintä tarkoittaa seuraavaa:

”Kulttuurihistoriallisesti arvokas suojeltava rakennus, jolla on erityistä paikallishistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä. Rakennusta ei saa purkaa ilman rakennuslautakunnan lupaa. Rakennuslautakunta voi myöntää luvan purkamiseen vain, jos siihen on pakottava syy.

Rakennukseen ei saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka alentavat rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa tai muuttavat julkisivujen tai vesikaton ominaispiirteitä. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä on rakennusta pyrittävä korjaamaan sen ominaispiirteitä ja alkuperäisten rakennusosien ja -materiaalien säilymistä edistävällä tavalla.”

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että remontissa tai lisärakentamisessa pitää noudattaa vanhoja linjauksia. Rakennusoikeutta tai remontointia merkintä ei poista. Muutamat ulkorakennukset jopa merkittiin TS-merkinnällä, joten ne voidaan säilyttää menettämättä rakennusoikeutta.

Kokous päätöksineen ja materiaaleineen löytyy osoitteesta http://www.helsinkikanava.fi/kaupunginvaltuusto/kaupunginvaltuuston-kokous-5-16-3-2011-kello-18.00

Asiasta on luvassa keskustelua myös Tapanila-Seuran kevätkokouksessa 29.3. klo 18 Tapanilan urheilukeskuksella.