logo logo logo

Helsingin päivähoito kysyy asiakasperheiden tyytyväisyyttä

2.12.2010

Kunnallisessa päivähoidossa, esiopetuksessa ja kerhotoiminnassa mukana olevien lasten vanhemmille järjestetään marras-joulukuun vaihteessa asiakastyytyväisyyskysely. Kyselyllä kartoitetaan lasten viihtymiseen, turvallisuuteen ja toiminnan laatuun liittyviä kysymyksiä.

Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa www.hel.fi/paivahoito 10.12.2010 asti. Kyselyyn voi osallistua myös paperilomakkeella, joita saa hoitopaikoista.

Vuonna 2008 Helsinki oli mukana pääkaupunkiseudun päivähoidon yhteisessä asiakastyytyväisyyskyselyssä. Vuoden 2010 aikana lasten päivähoidossa on koottu myös jatkuvaa palautetta kaikilta päivähoidossa aloittaneiden lasten vanhemmilta.

Kaikesta asiakaspalautteesta saatavaa tietoa käytetään päivähoidon toiminnan kehittämiseen.