logo logo logo

Sanduddin tehdas Viertolantiellä puretaan osittain

16.11.2010

Veikko Laine Oy on saanut luvan purkaa teollisuusrakennuksen Viertolantien puoleisen yksikerroksisen osan sekä siihen liittyvän
tiilimuurin.

Kaupunginmuseon edustaja on yhdessä kaavoittajan ja rakennusvalvontaviraston lupakäsittelijän kanssa käynyt 28.8.2009 paikalla. Paikalla käynnin perusteella voidaan arvioida, että rakennusten kunnossapitoa on laiminlyöty ja niiden rakennusteknisessä kunnossa on ongelmia. Kaupunginmuseo katsoo lausunnossaan, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti merkittävä kokonaisuus ja vastustaa
rakennusten purkamista. Kaupunginmuseo esittää, että rakennusten ja rakenteiden todellinen kunto ja korjausmahdollisuudet selvitettäisiin perusteellisella kuntotutkimuksella ja että kohteen säilymisedellytykset tutkitaan ja selvitetään kaavallisella tasolla.
Kaupunkisuunnitteluvirasto vastustaa rakennusten purkamista ja tarjoaa mahdollisuutta muuttaa asemakaavaa siten, että osa
nykyisistä rakennuksista säilytettäisiin.

Tapanila-Seura vastustaa rakennusten purkamista, mikäli jatkosuunnitelmia ei esitetä, ja toivoo, että kaupunkikuvan kannalta tärkeimmät osat radan varressa ja Viertolantie varrella säilyisivät asemakaavalla suojeltuina.
Hakemuksessa esitetään nyt purettavaksi vain kaikkein huonokuntoisimmat ja suojeluarvoltaan ei niin merkittävät osat. Näiden osien purkamista ei kaupunginmuseo ja kaavoittaja vastusta. Hakija on palkannut suunnittelijan selvittämään mahdollisuuksia rakennusten säilyttämiseksi ja asemakaavan muuttamiseksi.

Koko päätös on luettavissa alla olevassa osoitteessa (sivu 74)

http://www.hel.fi/wps/wcm/connect/5c6ae40040f78cc0b956fd8c4ef6e431/21ptk.pdf?MOD=AJPERES