logo logo logo

Kaupunginsuunnitteluvirasto ei halua päivittää Tapanilan rakennustapaohjetta

5.05.2010

Tapanila-Seura lähetti joulukuussa kaupunginhallitukselle vaateen päivittää Tapanilan rakennustapaohje ja viimeistellä alueen kaavoitus. Rakennustapaohje on vuodelta 1984 ja vanhentunut. Lisäksi se tuntuu olevan Rakennusvalvonnalle ja rakentajille tuntematon.

Kaupunginsuunnitteluvirasto on kirjoittanut asiaan pitkän vastineen, joka löytyy tästä. Päätoteamus on se, että ohjeistus ja kaava ovat ajan tasalla. Kaavoittaja korostaa ammattitaitoisen suunnittelun tärkeyttä ja suunnittelijoiden pätevyyttä.

Asemakaavatyötä Tapanilan alueella on tarkoitus jatkaa Kuulijantien alueella, joka on merkitty kaupunkisuunnitteluviraston toimintasuunnitelmaan vuodelle 2012.

Nykyinen rakennustapaohje löytyy täältä.