logo logo logo

Tietoa Helsingin sosiaalivirastosta

8.10.2009

Helsingin sosiaalivirasto järjestää helsinkiläisten sosiaalipalvelut. Meillä on toimintaa noin 800 toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Sosiaalipalveluja on tuottamassa noin 12 000 eri alojen ammattilaista. Sosiaalitoimi huolehtii Helsingissä mm.

* lasten päivähoidosta,
* leikkipuistotoiminnasta,
* lastensuojelusta,
* perheneuvolatoiminnasta,
* sosiaalisesta ja taloudellisesta tuesta sosiaaliasemilla,
* päihdepalveluista,
* vammaispalveluista
* vanhusten palvelukeskuksista,
* vanhusten päivätoiminnasta,
* vanhusten palveluasumisesta ja vanhainkodeista.

Sosiaaliviraston toiminnasta saa ajankohtaista tietoa internetsivuiltamme osoitteesta www.hel.fi/sosv

Helsingin sosiaalilautakunta kokoontuu joka toinen tiistai. Kokousten esityslistat viedään internetsivuillemme kokousta edeltävänä perjantaina noin klo 12. Kokousten päätöksistä tiedotetaan heti kokouksen päätyttyä internetissä. Lautakunnan esityslistat, päätöstiedotteet ja pöytäkirjat löytyvät osoitteesta www.hel.fi/sosiaalilautakunta Syksyn 2009 kokoukset jatkuvat seuraavasti: 13.10., 27.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12.

Helsingin kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen valmistelutyötä ja päätöksentekoa voi seurata kaupungin internetsivuilta osoitteesta www.hel.fi >Päätöksenteko