logo logo logo

Tapanilan palveluverkkoa tarkastellaan – osallistu

7.02.2009

Kaupunki on käynnistänyt kaupunginosien palveluverkkojen selvityshankkeen. Tapanila on yksi pilottialueista.

”Palveluverkon uudistaminen poikkihallinnollisena yhteistyönä” –hanke käynnistyi lokakuussa 2008. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli hallintokuntien yhteistyönä toteutettavalle palveluverkon uudistamiselle. Yhteistyön menettelytapoja tarkastellaan käytännössä neljällä pilottialueella, joissa paikalliset toimijat yhdessä asukasyhdistysten kanssa laativat konkreettiset esitykset palveluiden ja palvelutilojen järjestämisestä omalla alueellaan.

Valmistelua varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu Tapanilasta 5 henkeä: Tapanila-Seuran pj Timo Hyvönen, Tapanilan Erältä Mikko Kalvola, Eläkkeensaajien/Työväenyhdistyksen Martti Pöysälä, Urheilukeskuksen Pasi Räisänen ja kirkon Esa Järvinen. Lisäksi työryhmään kuuluu lukuisa joukko kaupungin virkamiehiä.

Työryhmän tehtävänä on laatia konkreettisia ehdotuksia palvelujen järjestämiseksi omalla alueellaan. Ehdotusten lähtökohtana ovat alueen ja asukkaiden tarpeet. Tarkoituksena on selvittää, millaisia toiminnallisia palvelutarpeita alueella on, ja mitä mahdollisuuksia kaupungin nykyiset tilat antavat niiden toteuttamiselle. Työryhmä kokoontuu torstaina 12.2., ja siihen mennessä kaivataan mosalaisilta ideoita, aloitteita ja tietoa hankkeen tueksi.

Työryhmän pohjustamat ehdotukset käsitellään asukastilaisuudessa, jonka Tapanila-Seura järjestää kevätkokouksensa yhteydessä 29.3. klo 15

Nyt on mahdollisuus vaikuttaa paljonkin kylämme kehittymiseen, tilojen ja palveluiden parantamiseen vielä entisestäänkin. Lähetä ehdotuksia sähköpostitse puheenjohtaja@tapanila.fi tai kirjoita niitä keskustelun pohjaksi mosafoorumille

Taustatietoa hankkeesta saa tästä tiedostosta. Osallistu!