logo logo logo

Tapanilan kaava muuttuu

10.11.2008

Tapanilaan Kanervatien seudulle suunnitellaan kaavamuutosta.

Tapanilan koillisosassa olevilla yksityisillä asuintonteilla arvokkain osa vanhasta rakennuskannasta on tarkoitus suojella suojelumerkinnöin. Tapanilankaaren eteläpuolelle suunnitellaan uusia asuintontteja. Samalla on tarkoitus muodostaa tontit nykyisin suojaviheralueella oleville asuinrakennuksille. Alueelle suunnitellaan Tapanilankaaren kadunvartta rajaavaa pientalorakentamista, joka olisi pääosin kaksikerroksista. Kaavatyössä otetaan erityisesti huomioon liikenteen aiheuttamien häiriöiden torjunta.

Takalankujan pohjoispuolella ja Moisiontien varressa olevia pieniä rakentamattomia puistoalueita suunnitellaan muutettavaksi omakotitonteiksi. Asemakaavan muutostyön yhteydessä tutkitaan myös katualueiden muutostarpeet mm. Terveystien päässä olevan puiston kohdalla.

Keskustelutilaisuus kaavamuutosasiasta on maanantaina 24.11. klo 18–19.30 Koillis-Helsingin lukion auditoriossa, Moisiontie 3.

Kaavan valmistelija on tavattavissa Tapanilan kirjastossa 18.11. klo 17–19 ja kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Tapanilan nykyisiä tontteja koskeva suojelu- ja muutosesitys sekä idealuonnos uusista pientalotonteista on esillä 17.11.–18.12.2008:

Kaavaa valmistelevat seuraavat henkilöt:

arkkitehti Johanna Mutanen
puhelin 310 37299
sähköposti johanna.mutanen(a)hel.fi
liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen
puhelin 310 37088
sähköposti markus.ahtiainen(a)hel.fi

Lisätietoja asiasta kaupunginsuunnitteluviraston webistä.