logo logo logo

2007 – 16.4. – 14.5.

31.10.2008

Huhtikuun 16, 2007 – Toukokuun 14, 2007


14.5.2007

Mosan lintuilta Tapanilan kirjastossa

Kirjasto, 13:23

Lintumies Heikki Aarela kertoo Mosan pihoilla ja pelloilla visertävistä linnuista ja lintuharrastuksesta kirjastossa tiistaina 22.5. klo 18-20. Sään salliessa siirrymme lopuksi Hiidenkiven puistoon ihailemaan iltalaulajia. Tule kuuntelemaan ja opi tuntemaan pihalintusi!
Tilaisuuden järjestää Tapanilan kirjaston tukijoukot

13.5.2007

Alakouluasia lautakunnassa 15.5 – kaupunginmuseo kannattaa jatkoa

tsh, 13:30

Kouluverkon kehittäminen palaa opetuslautakuntaan ensi viikolla. Opetusvirasto pitää jostain syystä Alakoulua edelleen lakkautuslistalla, vaikka alkuperäiset lakkautusperusteet on todettu vääriksi sielläkin. Uusia perusteita on haettu mm. Ympäristökeskuksen ja Tilakeskuksen suosituksesta luopua vanhoista ja huonokuntoisista tai opetuskäyttöön sopimattomista koulurakennuksista. Riippumatta siitä, että nämä asiat eivät päde Alakouluun, on se liitetty tällä perustella lakkautettavien listalle.

Kaupunginmuseo on ottanut opetusviraston pyynnöstä kantaa kouluverkostoon. Alakoulu on selvityksessä sijoitettu suojelutarpeen kannalta ylimpään 1+ -luokkaan. Museon lausunnossa Alakoulua luonnehditaan näin:

Tapanilan ala-asteen sivukoulu / Suunnittelija ei tiedossa, 1923

Tapanilan pientaloalueen sydämessä sijaitseva ”pikkukoulu” liittyy niin historialtaan kuin arkkitehtuuriltaan alueen 1920-luvun rakentumisvaiheeseen. Pienen, kodinomaisen rakennuksen sisätilojen ainutlaatuisen valoisan tunnelman luovat suuret ruutuikkunat ja korkeat luokkatilat. Kohde on hyvin säilynyt ja yksi kolmesta edelleen käytössä olevasta 1920-luvun puukoulusta Helsingissä.

Lisäksi koulurakennuksista todetaan yleisesti seuraavaa:

Edellä mainittuun viitaten kaupunginmuseo katsoo, että koulukäytön jatkaminen lausunnossa esille nostetuissa koulurakennuksissa on niiden ominaisluonteen säilymisen ja kestävän kehityksen kannalta paras ratkaisu. Myös edellä mainitussa Opintiellä – Helsinkiläisiä koulurakennuksia 1880–1980 -julkaisussa asemakaavallisten tavoitteiden yhteydessä todetaan seuraavaa: ”Koska rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus on yleensä paras vaihtoehto, tulisi nämä kulttuurihistoriallisesti arvokkaimmat koulurakennukset pyrkiä säilyttämään koulukäytössä.” Etenkin luokkien 1+ ja 1 koulujen sekä ulko- että sisäarkkitehtuurin laadukkuuden ja hyvän säilyneisyyden vuoksi niiden muuttaminen uuteen käyttöön olisi todennäköisesti turmiollista. Tästä syystä olisi erityisen tärkeää, että Helsingin kaupunki ei tietoisesti altistaisi arvokkaimpaan rakennusperintöömme kuuluvaa rakennuskantaa sellaiselle muutokselle, joka vaarantaa sen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymisen.

Opetusvirasto ei ole ottanut lausuntoa tai suositusta huomioon esityksessään.

Kaupunginmuseon koko lausunto tässä.

07.5.2007

HS uutisoi Alakoulusta

tsh, 23:41

Helsingin Sanomat on käynyt tutustumassa Alakouluun. Otsikolla ”Oppilaita kolme kertaa enemmän kuin papereissa” Hesari todentaa ennustamisen vaikeutta.

Jostain syystä viraston laskelma ei koskaan ole tavoittanut todellisuutta.

Artikkeli nettilehdessä

Alakoulun lakkautuksen perusteet epäilyttävät

tsh, 22:27

Veljestenpiha 7 koulutaloa ollaan taas listimässä lihoiksi. Lähes 100 vuotta koulukäytössä ollut kiinteistö on opetusviraston selvitysten mukaan liian kallis ylläpitää. Laskelmissa tässä tilassa on paikka 24 oppilaalle ja esityksen mukaan se on rakennuksena lähes purkukelpoinen.

Rakennus on viimeisen 10 vuoden aikana peruskorjattu täydellisesti ja koululaisia tilassa on tällä hetkellä 75, jotka eivät millään mahdu pääkoulun tiloihin. Mikäli asia etenee, ovat uhattuna sekä musiikkiluokka että iltapäiväkerho: tilaa ei yksinkertaisesti ole.

Perusteena käytetty alueen oppilasmäärän lasku ei ole toteutunut: vuonna 2003 ennustettiin, että alueella on vuonna 2006 vain 568 kouluikäistä lasta. Toteuma oli kuitenkin 688 lasta, joten viraston ennustekoneessa on oltava paha vika. Ennusteissa ei tuolloin ilmeisesti otettu huomioon Falkullan alueen rakentamista, kuten nyt ei oteta huomioon Hiidenkiven aluetta: Tapanilaan on vuoteen 2014 mennessä tulossa 1400 asukasta lisää! Lisätietoja todellisesta tilanteesta löytyy mosavebin alakouluosiosta ja varsinkin Alakoulun tilanteen uudesta esittelystä.

Opetusvirastossa kerrotaan olevan suunnitelma Tapanilan lasten sijoittamisesta Malmin ja Suutarilan kouluihin. Kaikki virkamiehet eivät tällaista suunnitelmaa kuitenkaan tunne, eikä sitä myöskään ole julkistettu tai viestitty asukkaille.

Hiidenkiven koulun luvattiin aikanaan olevan maksimissaan 580 oppilaan koulu. Syyskuussa 2006 koulussa opiskeli 803 oppilasta, ja sen maksimikapasiteetti on 823 oppilasta. Suuresta oppilasmäärästä huolimatta Hiidenkivi on kunnostautunut mm. 2006-katsauksessa, joka palkittiin. Hiidenkiven uudessa koulussa on tilanpuutteen vuoksi rakennettu jo nyt luokkatiloja jopa koulun kirjastoon.

Kaikenkaikkiaan nyt lautakuntaan menevä esitys asettaa opetusviraston selvityksen kyseenalaiseksi: ennusteet on tehty puutteellisin taustatiedoin ja aiemmat ennusteet ovat osuneet pahasti harhaan. Selvityksen ja koko esityksen tarkoitusperistä saattaa herätä epäilys, kun faktat näyttävät näinkin erilaisilta kuin esityksen luvut.

Asiaan voi vaikuttaa parhaiten lautakunnan jäsenten kautta, Lisätietoja aiheesta saa opetusviraston kehittämisjohtaja Paula Sermilältä, puh. 310 86774 tai 050 313 8558 (paula.sermila@edu.hel.fi). Myös opetusviraston www-sivut osoitteessa. http://www.edu.hel.fi/ kertovat tarkemmin asiasta tiedotteiden muodossa.

03.5.2007

Alakoulua lakkautetaan taas 8.5.

tsh, 00:39

Helsingin opetusviraston esitys kaupungin suomenkielisen koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamiseksi tulee opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston ensimmäiseen käsittelyyn 8. toukokuuta. Mukana lakkautettavien listalla on myös Tapanilan ala-asteen alakoulu eli Veljestenpihan sivupiste.

Alakoulu on Helsingissä ainutlaatuinen 1-2 luokkalaisten oma koulurakennus pihoineen, ja siinä opetetaan n. 75 oppilasta yhdysluokissa. Joissain laskelmissa rakennuksessa on kerrottu opiskelevan vain 25 oppilasta, mikä väistämättä vaikuttaa kustannuslaskentaan. Virhe on toistunut useaan otteeseen korjauspyynnöistä huolimatta. Lisätietoa koulusta löytyy osoitteesta http://www.tapanila.fi/alakoulu/.

Opetusviraston tempoilu Tapanilan ala-asteen suhteen on outoa. Pääkoulun pihalle sijoitettu viipalekoulu siirrettiin parin vuoden käytön jälkeen muualle, ja nyt tilaa arvioidaan olevan jo liikaa. Uusi Hiidenkiven koulu on täynnä ja Tapanilan ala-asteelle on jono: Alakouluun on enemmän hakijoita kuin koulurakennuksessa on tilaa. Lisäksi alueelle valmistuu lähiaikoina asuntoja n. 1000 ihmiselle, joista väistämättä osa on lapsia. Toiminta näyttää Tapanilasta katsoen hyvin sattumanvaraiselta.

Asiaan voi vaikuttaa parhaiten lautakunnan jäsenten kautta, ja lisätietoja aiheesta saa opetusviraston kehittämisjohtaja Paula Sermilältä, puh. 310 86774 tai 050 313 8558 (paula.sermila@edu.hel.fi). Myös opetusviraston www-sivut osoitteessa. http://www.edu.hel.fi/ kertovat tarkemmin asiasta tiedotteiden muodossa.

27.4.2007

Katukirppis Kertojantiellä 28.-29.4.

tsh, 13:07

Kertojantiellä järjestetään katukirppis nyt lauantaina ja sunnuntaina klo 10-14. Tarjolla tavallista kellaritavaraa, järjestäjänä Kertojantien rouvat ja neidit.

22.4.2007

Mosa heräsi – kaikki paikalla

tsh, 21:11

Tällä kertaa Mosa heräsi koko kylän väen voimin, tori oli suorastaan pullollaan ihmisiä.

Kuvia tapahtumasta löydät tästä.

16.4.2007

Tapanilan valvontatarkastuksen tulokset

tsh, 10:39

Viime syksynä tehdyn Tapanilan valvontatarkastuksen tulokset on nyt julkaistu kaupungin www-palvelussa. Tarkastusraportti löytyy osoitteesta http://www.hel.fi/wps/wcm/resources/file/eb376a0de44c1bf/Vanha%20Tapanila%20perusjulkaisu.pdf.

Myös mainittu rakennustapaohje löytyy Mosavebistä, http://www.tapanila.fi/mosaohje.pdf.