logo logo logo

2005 – 21.6. – 12.8.

31.10.2008

Kesäkuun 21, 2005 – Elokuun 12, 2005


12.8.2005

Hiidenkiven alueen kunnostus jatkuu

tsh, 11:09

TIEDOTE 12.08.2005

Tapanilan Hiidenkiven alueen kesäkuussa 2005 alkanut pilaantuneiden maiden kunnostustyö jatkuu syys-lokakuun vaihteeseen. Kapiteeli Oyj kunnostaa alueen Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksen YS 818 (13.06.2005) mukaisesti.

Alueen maaperä on pilaantunut raskasmetalleilla (kromi, kupari, lyijy, sinkki), arseenilla, öljyllä, PCB:llä sekä asbestilla. Alueelta on tähän mennessä poistettu noin 8 500 tonnia voimakkaasti pilaantuneita maita, noin 4 700 tonnia lievästi pilaantuneita maita sekä 5 500 tonnia asbestilla pilaantuneita maita. Poistettu maa-aines on kuljetettu käsittely- tai loppusijoituspaikkoihin. Osa pilaantuneesta maasta eristetään alueelle lupaehtojen mukaisesti.

Kunnostamisen aikana on kiinnitetty erityistä huomiota lähiympäristön turvallisuuteen. Kaivun aikana on seurattu ilman asbestipitoisuutta. Ilmanäytteenottojen perusteella työmaan ilmassa ei ole todettu kohonneita asbestikuitupitoisuuksia. Pölyämistä ja pilaantuneen maa-aineksen kulkeutumista on hallittu kastelulla ja puhtaanapidolla. Kunnostustyö aloitettiin Rajatiehen rajoittuvasta osasta. Tällä hetkellä pilaantuneita massoja käsitellään alueen keski- ja
länsiosissa.

Elokuun puolivälin jälkeen Rajatiehen rajoittuvilla alueilla tehdään vähäisiä pilaantuneen maan kaivutöitä, täyttötöitä puhtaalla maa-aineksella sekä tiivistystä. Tiivistämistä tehdään raskaalla kalustolla 16.8. alkaen. Tiivistystyöstä aiheutuva tärinä rajoittuu muutamien kymmenien metrien etäisyydelle.

Kunnostustyöstä aiheutuu kuorma-autoliikennettä, jonka määrä on 15…25 autokuormaa päivässä. Autot käyttävät Rajatien ja Vanhan Tapanilantien kulmassa olevaa porttia, myöhemmin liikenne pyritään ohjaamaan Vanhalla Tapanilantiellä sijaitsevan portin kautta.

Kunnostuksen jälkeen alueelle rakennetaan asuintaloja. Tavoitteena on aloittaa ensimmäisten talojen rakentaminen lokakuussa 2005 (NCC). Alueen katujen rakentaminen aloitetaan v. 2005 aikana. Helsingin kaupunki kunnostaa asuintontteja ympäröivät pilaantuneet puistoalueet myös tämän vuoden aikana.

PAHOITTELEMME KUNNOSTUSTYÖSTÄ LÄHIALUEELLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAA
TILAPÄISTÄ HAITTAA.

Lisätietoja antavat tarvittaessa

· Paikallinen viranomainen: Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristötarkastajat
p. 73121

· Valvova viranomainen: Uudenmaan ympäristökeskus, Vesa Suominen p. 020 490 101

· Työn rakennuttaja: Kapiteeli Oyj, Riitta Karvinen, p. 020 43131

· Ympäristötekninen valvonta Suomen IP-Tekniikka Oy, Risto Tilli p. 0207 562 600

· Rakentaminen, NCC-Rakennus Oy Tuula Hartikainen, Mervi Nuutinen p. 010 50751

11.8.2005

Katukirppikselle ohjeita

tsh, 15:59

Kyselytulvasta johtuen on www-sivuille kerätty nyt perusohje katukirppiksestä ja sen järjestämisestä. Ohje löytyy täältä.
Ohjetta päivitetään tapahtumakokemuksten pohjalta jatkossakin.

Seuraava katukirppis on nyt sunnuntaina 14.8. klo 12-16 alueella Viertolantie-Kuulijantie-lähialueet.

05.8.2005

Vaikuta katu- ja viheralueiden suunnitteluun17.8. ja 25.8. klo 15-19.

tsh, 13:51

Mosalaiset ovat olleet huolissaan monien puistoalueiden heikosta kunnosta ja leikkivälineiden jatkuvasta poistamisesta. Nyt on mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin sekä kertoa omat ideansa vaikka suoraan suunnittelijoille.

Rakennusvirasto on aloittanut aluesuunnitelman laadinnan koillisessa suurpiirissä Pukinmäen, Tapnainkylän ja Ylä-Malmin kaavoitetuille katu- ja viheralueille. Suunnittelulla ohjataan alueiden hoitoa ja peruskorjausta seuraavat kymmenen vuotta. Suunnitelma valmistuu talvella 2005/2006.

Tapanilan osalta suunnitelman piiriin kuuluvat Vanhan Tapanilantien viherkaista, Hiidenkivenpuisto, Kurranummi, Veljestenpuisto, Kertojanpuisto, Päivölänpuisto, Tapanilannummi sekä Tapaninkyläntien ja Tapanilankaaren tienvarsi.

Suunnittelun tueksi toivotaan asukkaiden paikallistuntemukseen perustuvaa tietoa alueiden käytöstä ja kehittämistarpeista. Malmitalon aulassa esitellään 15.-28.8.2005 vuonna 2004 tehdyn asukaskyselyn tulokset sekä asiaa yleisistä alueista. Näyttelyssä voi jättäää palautetta alueiden nykytilasta ja esittää kirjallisesti parannusehdotuksia palautelomakkeella. Asukkaat voivat kysellä asuinympäristöään koskevista asioista suunnittelijalta henkilökohtaisesti keskiviikkona 17.8. ja torstaian 25.8. klo 15-19.

Lisätietoja aluesuuunnittelija Virpi Vertainen p. 166 2469, 050-364 9038 virpi.hietanen@hel.fi.

04.8.2005

Katukirppis 14.8. klo 12 alkaen

tsh, 15:20

Mosassa järjestetään katukirppis sunnuntaina 14.8 . kello 12 alkaen Kuulijantie-Viertolantie-akselilla. Alueen ullakoiden aarteet tulevat tarjolle kaikelle kansalle, kun samalla voi tutustua vehreään
puutarhamiljööseen sunnuntaikävelyllä.

Mosa herää -tapahtuman yhteydessä pikkuhiljaa virinnyt Liiketien katukirppis on ollut eläväinen ja asukkienkin kannalta loistelias tapahtuma ja tapa saada vaihdettua ullakkotavarat uusiin. Jatkossa kirppareita järjestävät saavat apua, neuvoja ja kokemuksia Tapanila-Seuran kautta.

Rautatien synnyttämistä monista vanhoista omakotiyhdyskunnista Tapanila on viimeinen, joka on pystynyt säilyttämään tasapainoisen puutarha- ja puukaupungin ilmeensä ohi Helsingin kerrostalolähiöiden hullujen vuosien. Nyt Mosa on viihtyisä asuinympäristö, josta asukkaat ovat ylpeitä ja jollaista muualta tulevat eivät uskoisi Helsingissä olevankaan.

Kirppisalue sijaitsee Tapanilan rautatieaseman välittömässä läheisyydessa (junat P, N, T).

03.8.2005

Kuoppatien remontti alkaa valmistua

tsh, 13:41

Kuoppatien remontti alkaa valmistua alkuperäisen aikataulunsa 1-vuotispäivän aikoihin. Päällystettä ja hidasteita puuttuu vielä. Varmaa aikataulua ei ole tiedossa.

Kuoppatiestä on rakennettu Jukolantien kaltainen kivireunainen kapea ura, joka poikkeaa täysin aikanaan tehdystä yleisuunnitelmasta. Kaupunki ei noudata asukkaiden kanssa tehtyä suunnitelmaa käytännössä lainkaan. Kadun luonne on muuttunut täysin, ja kaupungin suhtautuminen asukasyhteistyöhön onkin suuri pettymys.

Lisätietoa alkuperäisistä suunnitelmista ja Tapanila-Seuran työstä asiassa tulee näille www-sivuille lähiaikoina. Kuoppatiestä löytyy ”ennen”-kuvia mm. vanhan puhallintehtaan rakennushankkeen esittelysivulta.

22.6.2005

PHYK:n, Pohjarin ja Hiidarin senioreita eläkkeelle

tsh, 14:43

Vartiokylän Työväentalolla vietettiin iloisia ja vähän haikeitakin hetkiä Hiidenkiven peruskoulun opettajien Maire Naumasen, Marja-Liisa Lindegrenin ja Lassi Vakkilaisen juhliessa eläköitymistään. Historianopettaja Naumaselle järjestettiin pistarit, biologi Lindegren lahjottiin puutarhavehkeillä ja Vakkilainen sai haluamansa eli yllätyksen, joka paljastui vasta kotona.

– Mairen kanssa vietetyt vuodet olivat ihanaa aikaa. On todella hienoa saada hänet senioriklubiimme mukaan, tuumasi Pohjois-Helsingin yhteiskoulussa (PHYK) ja Pohjois-Helsingin yläasteella (Pohjari) Tapanilan Moisiontiellä historiaa ja yhteiskuntaoppia opettanut Pentti Kokkonen kollegastaan.

Perinteet velvoittavat

PHYK:n ja Pohjarin perinnön vaalijaksi perustettu, vuoden 2004 syksyllä aloittanut Hiidenkiven peruskoulu on ison haasteen edessä. Tapanilan kouluperinteet velvoittavat. Alueella yhä asuvat, kolmannessa tai jopa neljännessä polvessa koulua käyvät suvut muistavat hyvin lähtökohdat, joista Pohjois-Helsingin yhteiskoulun ja sen seuraajien legenda muodostuu.

– Haluan lausua ison kiitoksen kaikille kolmelle nyt senioriksi siirtyneelle opettajallemme. He olivat kantavia voimia kun Hiidenkiven peruskoulun pohjia luotiin. Kolmikosta on ollut suuri apu uuden koulun käynnistämisessä. Toivon myös, että kaikki Moisiontien ja nyt Rajatien koulutalojen opettajat, oppilaat ja henkilökunnan jäsenet voisivat jatkossakin tuntea samaa yhteenkuuluvuutta, kuin Pohjois-Helsingin yhteiskoulussa vaikuttaneiden opettajien parissa vallitsee, puhui Hiidenkiven peruskoulun rehtori Kirsi Kaarela.
Teksti: Harri Pirhonen

21.6.2005

Satelliittikuva Tapanilasta

tsh, 11:56

Google tarjoaa mainion palvelun, josta voi katsella satelliittikuvia eri puolilta maailmaa. Parhaat ja tarkimmat kuvat on otettu tietenkin Mosasta.

Kuvan löydät tästä