logo logo logo

2005 – 18.5. – 16.6.

31.10.2008

Toukokuun 18, 2005 – Kesäkuun 16, 2005


16.6.2005

Lentokenttä näyttäisi säilyvän

tsh, 15:08

Liikenne- ja viestintäministeriö on lopultakin ottanut kantaa Malmin lentokenttäasiaan. Ministeriö käynnistää uuden selvityksen lentotoiminnan järjestelyistä. Selvityksessä etsitään kestävää ratkaisua jatkuvuuden ja investointihalukkuuden takaamiseksi. Päävaihtoehdot ovat joko toiminnan jatkaminen Malmilla myös vuoden 2034 jälkeen tai korvaavan lentoaseman sijoittaminen pääkaupunkiseudulle. Selvityksen tekee Ilmailulaitos ministeriön rahoittamana, ja aikaa sille on vuoden 2006 loppuun asti.

Mosalaisten kannalta päätös merkitsee sitä, että kenttäalue säilyy virkistys- ja ulkoilukäytössämme jatkossakin ainakin toistaiseksi. Tapanila-Seuran kannanotossa korostetaan alueen neljää vahvaa ominaisuutta:

– Luontoarvot
– Ulkoilumahdollisuudet
– Elävä, ainutlaatuinen ilmailuperinne
– Koillisen kyliä yhdistävä aukea alue

Lentokenttään alueena ja sen kahvilaan kannattaa tutustua, onhan tämä ”koillisen meri” aivan kylämme kyljessä.

Linkkejä:
Ministeriön tiedote
Tapanila-Seuran kannanotto
Malmin lentoaseman ystävät ry.

14.6.2005

Keskustelunavaukset etusivulle

tsh, 12:48

Mosakeskustelun avaukset löytyvät nyt etusivulta. Visuaalista ilmettä kehitetään vielä, kärsivällisyyttä.

Tutustu & osallistu Mosafoorumiin!

07.6.2005

Seurantalot verkkoon Tapanilan Työväentalolla

tsh, 16:55
Suomen Kotiseutuliitto lanseerasi www.seurantalot.fi –sivuston Tapanilan Työväentalolla maanantaina 6. kesäkuuta. Liitto edistää kansallista kulttuuria erityisesti maakunnallisten ja paikallisten piirteiden pohjalta. Sivusto perustettiin Seurantaloasiain neuvottelukunnan aloitteesta. Neuvottelukunnassa ovat edustettuna seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetusministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto. Seurantaloja ovat mm. nuorisoseurantalot, työväentalot, maamiesseurantalot ja kotiseututalot. Hakuja voi tehdä sijaintikunnan tai talotyypin mukaan. Tapanilan Työväentalo ja Malmin Työväentalo löytyvät luettelosta. Paikalliset VPK:t saataneen sivuille myöhemmin.

Vuokratulot talojen ylläpitoon
Helsingin kaupunkiosayhdistysten liitto Helka, johon Tapanila-Seurakin kuuluu, on Suomen Kotiseutuliiton jäsen. Valtaosaa seurantaloista ylläpidetään edelleen vapaaehtoisvoimin. Vuokraustoiminnan tuotto menee pääosin talon ylläpitoon sekä sen omistavan yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen. Sivuston sisällön tuottamisesta vastaavat Finlands Svenska Ungdomsförbund, Kansantalojen Liitto, Maaseutukeskusten Liitto / ProAgria, Sos.dem. Työväentalojen Liitto, Suomen Keskusta, Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen Nuorisoseurojen Liitto.
Harri Pirhonen

Lisätietoa:

www.seurantalot.fi
www.suomenkotiseutuliitto.fi

02.6.2005

Kirjaston kesäaukioloajat

Kirjasto, 17:51

Tapanilan kirjaston aukioloajat muuttuvat kesäksi.
6.6.-21.8.2005 kirjasto on avoinna
ma-to 12-19
pe 10-15
la suljettu

Tervetuloa!

Lisätietoja: Tapanilan kirjasto, p. 31085073

01.6.2005

Tiedotustilaisuus Hiidenkiven kunnostuksesta ma 6.6. klo 18

tsh, 22:54
Helsingissä Tapanilan Hiidenkiven alueella on aiemmin sijainnut VR:n veturihiilivarikko sekä harjoitettu puu-, metalli- ja romualan pienyritystoimintaa. Lisäksi lähistöllä on toiminut asbestitehdas, joka on valmistanut asbestista mm. rakennuslevyjä. Toiminnan seurauksena alueen maaperä on pilaantunut raskasmetalleilla (kromi, kupari, lyijy, sinkki), arseenilla, öljyllä, PCB:llä sekä asbestilla.

Hiidenkiven alue sijaitsee Hiidenkiven puiston, Vanha Tapanilantien ja Rajatien välisellä alueella. Kapiteeli Oyj kunnostaa alueen ympäristökeskuksen tulevan ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Alueelta poistetaan kunnostamisen yhteydessä noin 14 500 tonnia voimakkaasti pilaantuneita maita ja noin 1 500 tonnia lievästi pilaantuneita maita. Poistettava maa-aines kuljetetaan luvanvaraiseen käsittely- tai loppusijoituspaikkaan. Osa pilaantuneesta maasta eristetään alueelle lupaehtojen mukaisesti. Kunnostamisen aikana kiinnitetään erityisen paljon huomiota lähiympäristön turvallisuuteen.

Kunnostustyön kaikki työvaiheet on suunniteltu toteutettaviksi siten, että pilaantunutta maa-ainesta ei leviä kunnostettavan alueen ulkopuolelle koneiden pyörien tai muun toiminnan seurauksena. Työn aikana huolehditaan tarkasti siitä, että maa-aines ei pölyä. Tarvittaessa pölyäminen estetään kostuttamalla. Kunnostamisen jälkeen alueesta ei aiheudu minkäänlaista haittaa tai riskiä asukkaille, alueella oleskeleville tai ympäristölle.

Kunnostustyö on suunniteltu alkavaksi kesäkuussa 2005 ja sen kestoksi on arvioitu 2-3 kuukautta. Työ aloitetaan Rajatiehen rajoittuvasta osasta. Tavoitteena on toteuttaa kunnostustyö pääosin koulujen kesälomakauden aikana.

Työ käsittää maaperän kaivua, maan siirtoa, käsittelyä ja kuljetusta. Työ tehdään kaivinkoneilla ja kuorma-autoilla ja voi ajoittain aiheuttaa melua kuten maanrakennustyö yleensä. Työaika on arkisin klo 7 – 20.

KUNNOSTUSTYÖTÄ ESITELLÄÄN MAANANTAINA 6.6.2005 HIIDENKIVEN KOULUN RUOKALATILOISSA KLO 18.00 ALKAVASSA TIEDOTUSTILAISUUDESSA, OSOITE RAJATIE 7.

PAHOITTELEMME KUNNOSTUSTYÖSTÄ LÄHIALUEELLE MAHDOLLISESTI AIHEUTUVAA TILAPÄISTÄ HAITTAA.

Lisätietoja antavat tarvittaessa
· Paikallinen viranomainen: Helsingin kaupungin ympäristökeskus, ympäristötarkastajat p. 73121
· Valvova viranomainen: Uudenmaan ympäristökeskus, Vesa Suominen p. 020 490 101
· Työn rakennuttaja: Kapiteeli Oyj, Riitta Karvinen, p. 020 43131
· Ympäristötekninen valvonta Suomen IP-Tekniikka Oy, Risto Tilli p. 0207 562 600, Tuulia Toikka p. 040 702 6191

21.5.2005

Kevätkirppis Onnin Auton pihalla 21-22.5.

tsh, 12:51

Kevätkirppis Oninn Auton pihalla la-su 21.-22.5. klo 9-14. Kaiken maailman tavaraa tarjolla – käy katsomassa.

18.5.2005

Kirjasto suljetaan viikoksi remontin vuoksi

Kirjasto, 17:32

Tapanilan kirjasto on suljettuna palvelualueen muutostöiden vuoksi 23.-28.5.2005. Tapanilan kirjaston aineisto ei eräänny sulkuviikolla.
Aineistoa voi myös palauttaa postiluukkuumme tai mihin tahansa pääkaupunkiseudun kirjastoon.
Pahoittelemme asiakkaillemme remontista aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja: Tapanilan kirjasto, puh. 31085073