logo logo logo

2005 – 10.10. – 2.11.

31.10.2008

Lokakuun 10, 2005 – Marraskuun 02, 2005


02.11.2005

Lisää kuvia Tapanilasta

tsh, 08:51

Kuvapalstalle on lisätty kuvia viime vuosilta mm. Falkullan alueen rakentamisesta.

Vanhoista kuvista näkyy hyvin, miten autio ja tyhjä maa oli ennen uuden alueen rakentamista. Leena Koivun historiakertomukset avaavat hyvin alueen mennyttä ja vertaavat nykyiseen. Juhani Katajiston vanhat junakuvat ovat kauniita.

Kuvat löytyvät kuvapalstalta.

29.10.2005

Poika jäi auton alle Kurranummessa

tsh, 20:21

Auto ajoi kymmenvuotiaan pojan yli Kurranummen leikkipuiston kohdalla lauantaina. Hänet vietiin vakavasti loukkaantuneena Lastenklinikalle, mutta välitöntä hengenvaaraa ei ole.

Poika oli ylittämässä suojatietä Kotinummentien ja Tapaninkyläntien risteyksessä, kun suojatien eteen pysähtyneen auton takaa tuli toinen auto joka törmäsi häneen. Onnettomuus tapahtui neljän jälkeen iltapäivällä, kun aurinko paistoi kadun suuntaisesti.

28.10.2005

Katukivet kuumensivat mosalaiset

tsh, 11:35

Keskiviikkona 26.10. pidettiin yleisötilaisuus Tapanilan alueen kaavoituksesta, katurakentamisesta ja liikennesuunnittelusta. Yleisön kysymyksiin oli saapunut vastaamaan kolme kaupungin virkamiestä: aluearkkitehti Johanna Mutanen kaupunginsuunnittelusta, liikennesuunnittelija Markus Ahtiainen ja toimistopäällikkö Osmo Torvinen rakennusvirastosta. Yleisöä tilaisuudessa oli paljon, n. 60 henkeä. Jo alkupuheenvuorossa todettiin, että Tapanilassa asuu joukko kamalan vanhoillisia ihmisiä jotka aina valittavat kaupungin töistä. Tilaisuudessa kävi ilmi, että nyt on aika paljon syytäkin – esitettyjä suunnitelmia ei noudateta eikä vastuuta oteta.

Asuinrakentaminen

Alueen akuutteja asuinrakennuskohteita ovat Hiidenkiven kenttä, Kuoppatien alue ja suunnittelussa vielä oleva Tapaninkyläntien reuna-alue.

Hiidenkiveen on kaavoitettu muutama kerrostalo Rajatien reunaan ja rivi- ja paritaloja kentän keskialueelle. Kerrostalot ovat samaa kokoluokkaa kuin Rajatien nurkalla jo oleva 4-kerroksinen talo.

Kuoppatien varteen ja vanhan puhallintehtaan kohdalle on tulossa myös kerrostaloja ja muutama pienempi ”kaupunkivilla”. Kuoppatien rakennusten havainnekuvat herättivät yleisössä keskustelua, koska ne on piirretty kaikkiin suunnitelmiin nykytrendin mukaisina lapekattoisina rakennuksina. Toisaalta yleisöstä esitettiin, ”ettei Tapanila enää voi jumittua 70-luvulle vaan tänne pitää jo rakentaa uudennäköisiä taloja” kun taas toisaalta todettiin vanhan rakennuskannan ja -muodon tuovan alueelle sen ominaisilmeen. Rakennusten myös muistutettiin olevan pääosin huomattavasti vanhempaa kuin 70-lukulaista.

Havainnekuvia harjakattoisilla taloilla ei ole tehty eikä aluearkkitehdin mukaan kaavalla voida määrätä talojen ulkonäköä, vaan asia kuuluu tontin omistajalle. Kaavan mukaan alueella talojen kattojen on oltava viistoja, mutta lapekattokin tulkitaan tällaiseksi. Harjakattoisten tai perinteisemmän mallin mukaisten talojen rakentamista ei ole kylläkään kielletty, vastasi arkkitehti kysmykseen.

Myös Mock Doorsin teollisuusrakennuksen tontista on menossa kaavamuutos, ja tämän hetken kaavailujen mukaan tontille olisi tulossa kerrostalo(ja) ja Kuoppatien puolelle pienempiä rakennuksia. Ilmeisesti siis keskusteluryhmässä jo aiemmin esitetty pelko Safa-tyylisestä rakentamisesta on toteutumassa tässäkin.

Päivöläntien ja Kotinummentien risteysten läheisyyteen ollaan suunnittelemassa aivan kadun reunaan tulevia rivi- ja paritaloja. Arkkitehti pyrkii poistamaan Tapaninkyläntien maantiemäisyyttä ja tekemään siitä ”koillisen pääkadun”. Helsingissä pyritään tällä hetkellä saamaan kadut enemmän katumaiseen muotoon, maantiet eivät sovi pääkaupunkiin. Kyseessä tuntuu olevan makuasia, johon varmasti löytyy ajan mittaan monenlaisia mielipiteitä. Suunnittelu on vielä hyvin alkuvaiheessa, joten siihen voi halutessaan vaikuttaa.

Rakennushankkeiden lisäksi kaupungin ja virkavallan voimattomuus vanhojen talojen rapistumisen estämisessä herätti ihmetystä – onko kysymyksessä haluttomuus vai kyvyttömyys käyttää annettua toimivaltaa.

Reunakivet kuumina

Kaikkein kuumin keskustelunaihe tilaisuudessa oli katurakentaminen ja katujen reunakivet.

Liikennesuunnittelija Ahtiainen esitteli ensin alueen akuutteja pysäköintijärjestelysuunnitelmia. Yksittäisenä toiveena esitettiin umpitien merkkiä Veljestenpihan Päivöläntien päähän, koska katu on suljettu betoniporsailla ja nykyisin eksyneet autot aiheuttavat asukkaille harmia. Ahtiaisen mukaan risteykseen ei tällaista merkkiä laiteta.

Tähän asti remontoidut kadut on toteutettu suurelta osin aivan vastoin alueen katusuunnitelmaa. Hyvässä asukasyhteistyössä tehty suunnitelma näyttää siis olleen turha, koska kadut rakennetaan joka tapauksessa standardien mukaisesti. Tapanilan aluetta ei käsitellä mitenkään erityisesti eikä alueen omaleimaisuutta voida ottaa huomioon rakentamisessa.

Kadut ja katujen reunat on suunniteltu teoriassa hyvin, mutta käytännön toteutus ei tunnu yksinkertaisesti toimivan. Yhtenä esimerkkinä käytetty kuuden kiinteistön Timonkujan on reunakivetty, Mosan yleisilmeeseen kiinteästi kuuluvat reunakasvustot on poistettu ja tie asfaltoitu.

Yleisö kommentoi voimakkaasti mm. sitä, miten alueen yleisilme ja koko olemus on muuttunut katurakentamisen myötä. Pysäköinti, liikkuminen, pihoihin ajo ja katujen ulkonäkö koettiin erittäin huonoksi, kun katujen käytettävissä oleva tila on pienentynyt ja korkeat reunakivet rikkoneet käytettävyyden.

Virkamiehet vetosivat määräyksiin ja siihen, ettei katualuetta voida ulottaa yksityisille tonteille. Näin siis tiukkojen toleranssien tarkka noudattaminen muuttaa kylämme olemuksen lopullisesti. Vastuu Viatekin tekemien suunnitelmien muuttumisesta ei löytänyt kantajaansa, vaikka liikennesuunnittelija oli paikalla.

Kysymykseen siitä, miten nuo reunakivet saataisiin poistettua, ei saatu selvää vastausta. Yleisöstä tullutta ehdotusta kivenpoistotalkoista lienee siis syytä harkita yhtenä vaihtoehtona. Myöhemmin kyllä Torvinen mainitsi, ettei kivien siirtäminen paljoa maksa, joten se siis lienee mahdollista. Torvinen sanoi myös, että alueen valtuutettujen kautta on mahdollista saada lopetettua koko katuremontointi, rahanreikiä kun on muuallakin. Tällaista ei kuitenkaan yleisö esittänyt, vaan kritiikki kohdistui nimenomaan asukasyhteistyön tuloksena tehdyn suunnitelman noudattamatta jättämiseen.

Kaikenkaikkiaan tilaisuudesta jäi hieman surullinen yleistunnelma. Näyttää siltä, että keskusteluyhteys kaupungin ja asukkaiden välillä on katkennut, eikä asukkaiden mielipiteillä ole käytännössä mitään merkitystä. Tämä koskee sekä asuin- että katurakentamista: ehdotukset ja toiveet otetaan kyllä vastaan mutta ne arkistoidaan samantien eikä niillä oikeasti ole merkitystä. Käytännön tasolla suunnitelmia muutetaan mielivaltaisesti ja vastuuta osoitetaan aina poispäin.

Katusuunnitelma on nähtävissä Tapanilan kirjastossa. Alkuperäinen budjetti löytyy tästä (huom, markkoina).

Kaupungin edustajat poistuivat tilaisuudesta elävinä.

20.10.2005

Kuoppatien uudet asunnot sopivat vanhuksille

tsh, 14:10

Vaikka puhallintehtaan paikalle Kuoppatielle ei tulekaan asuntolatyyppistä seniorirakennusta, on suunnitelma tämän hetken tietojen mukaan edelleen sama kuin asukkaiden esittelytilaisuudessa.

Puhallintehtaan korkea osa ollaan muuttamassa ns. Loft-asunnoiksi ja matalan osan ja Mock doorsin vanhan tehtaan reunalle tulee uutta kerrostalorakentamista. Todennäköisesti myös suunnitelmassa esitelty yhteistila näiden rakennusten välissä voi toteutua, tarkoituksenahan on tarjota palveluyrittäjille satunnaista toimitilaa lähellä asiakaskuntaa.

Kaupungin virkamiehet reagoivat lehtitietoihin rivakasti ja tarkistivat asian rakennuttajalta. Myös Tapanila-Seura on hoitanut asiaa pyrkien varmistamaan, että alueen rakentaminen vastaa esiteltyä ja suunniteltua.

Yleisötilaisuus 26.10. klo 18: kaavoittajat ja katumiehet kertovat

tsh, 00:42

Yleisötilaisuus Tapanilan katurakentamisesta ja arkkitehtuurista Tapanilan työväentalolla Sompiontie 4, ke 26.10. klo 18.00. Alustajina kaupunkisuunnitteluviraston aluearkkitehti ja liikennesuunnittelija sekä rakennusviraston katurakennusosaston asiantuntija.

Järjestäjinä Tapanilan yhteisöt.

Tervetuloa keskustelemaan, kyselemään ja tutustumaan asuinalueemme kehittämiseen. Lisätietoa 040-5469930.

Aiheita kannattaa listata keskustelupalstalle etukäteen, että osallistujat voivat valmistautua ja asiota saadaan eteenpäin. Ajankohtaisia ovat mm. seuraavat:

– Hiidenkiven alueen rakentaminen
– Puhallintehtaan alueen kohtalo
– Mock doorsin alueen tulevaisuus
– vanhan omakotitaloalueen rakentamisen linjaukset
– katujen muoto, reunakivet

13.10.2005

Vanha puhallintehdas palaa taas

tsh, 22:09

Jo tyhjentyneellä vanhalla puhallintehtaalla on jälleen tulipalo. Palokunta on paikalla ja pumppaa jo vettä taloon, ilmeisesti palopiste on löydetty. Pahin savu nousee rakennuksen matalan osan päästä, läheltä Hiidenkiven koulua. Paikalla on useita paloautoja ja tilanne näyttää olevan jo hallinnassa.

Tehtaalla on ollut useita pienempiä tulipaloja sen käytönkin aikana. Tämä jää toivottavasti viimeiseksi.

Valokuvia tulipalosta

Kyläkouluilla on suuri merkitys paikalliskulttuureille

tsh, 11:27

Tiedote

13. lokakuuta 2005

Suomen Kotiseutuliitto:

Kyläkouluilla on suuri merkitys paikalliskulttuureille

Suomen Kotiseutuliitto vaatii tutkimusta pienten koulujen vaikutuksesta lähiyhteisöihin

Suomen Kotiseutuliittoa huolestuttaa pienten koulujen, erityisesti kyläkoulujen nopea alasajo. Kun perusopetuksen valtionosuusperusteita ollaan lähiaikoina uusimassa, olisi liiton mielestä kiinnitettävä vakavaa huomiota pienten koulujen merkittävään rooliin paikalliskulttuurien ylläpitäjinä ja lähiyhteisöjen arkiselviytymistä tukevien verkostojen ytiminä.

Ennen valtionosuusuudistusta koskevaa lopullista päätöksentekoa tulisi liiton mielestä vielä selvittää pienten koulujen kokonaistaloudelliset vaikutukset lähiseuduilleen ja kansalaisten arkielämään. Lisäksi olisi tutkittava, millaisia mahdollisuuksia tarjoaisivat esimerkiksi julkisen, yksityisen ja kansalaissektorin yhteistyö koulujen pelastamiseksi.

Jos kyläkouluja kuitenkin joudutaan lakkauttamaan, liiton mielestä tulisi edistää ja tukea hankkeita, jotka mahdollistavat koulurakennusten säilymisen kylien asukkaiden kylätaloina, kylän keskuksina ja kyläläisten olohuoneina. Maallemuuttoa tulisi myös edistää ja maaseudun infrastruktuuria ajanmukaistaa, jotta kylien asukasluvut kasvaisivat ja kyläkoulut säilyttäisivät luonnollisen paikkansa kunnissa.

Lisätietoja

Suomen Kotiseutuliitto

hallituksen puheenjohtaja Heikki Kukkonen puh. 0400 402 299.

toiminnanjohtaja Markku Tanner puh. (09) 6126 3220, 0400 307 189

tiedottaja Anna-Maija Halme puh. (09) 6126 3225

12.10.2005

Tapanilan Erän salibandypeleihin uusi ilme 14.10.

tsh, 14:49

Tapanilan Erä on päättänyt laittaa kotipelinsä uuteen uskoon, ja nyt perjantain kärkiottelussa Tapanilan Erä – Espoon Oilers esitellään yleisölle uusi ja näyttävä ottelutapahtuma.

Tapanilan Erällä on aina ollut Helsingin paras kotiyleisö, Pohjois-Helsingin väki on ottanut Erän omaksi kotijoukkueekseen. Uudistuksella halutaan taejota uusia elämyksiä katsojille, pelaajille ja kaikille muillekkin. Erän tyyli on tehdä hiljaista ja vaatimatonta työtä, mutta nyt kerrankin repäistään oikein kunnolla ja tarjotaan Stadin näyttävin salibandyottelutapahtuma!

Lisätietoja tapahtumasta:
http://www.tapanilanera.fi/miehet/14102005/

Pe 14.10.2005 klo 1830 Tapanilan Erä – Espoon Oilers
Salibandyliigan runkosarja. Liput 7/4 EUR
Tapanilan Urheilukeskus/Mosahalli, Erätie 3 Helsinki.

Tätä ei kannata jättää väliin, tervetuloa kannustamaan Erä voittoon!

10.10.2005

Tyttökirjoja to 13.10, ruokailu su 16.10

tsh, 21:20

Tapanilan kirjaston tukijoukot järjestää kirjallisuusillan torstaina 13.10. klo 18 Tapanilan kirjastossa. Aiheena ovat tyttökirjojen klassikot ja keskustelussa mukana kirjailija Satu Koskimies, tutkija Sirpa Kivilaakso ja toimittaja Suvi Ahola.

Tapanilan kotien puolesta ry:n ruokailu järjestetään taas sunnuntaina 16.10. klo 12-13. Lapset syövät ilmaiseksi, muilta peritään pieni maksu.