logo logo logo

2004 – 5.2. – 14.3.

31.10.2008

Helmikuun 05, 2004 – Maaliskuun 14, 2004


14.3.2004

Lastenjuhlat 14.3. klo 14

tsh, 12:39

Työväentalolla on lapsille omat juhlat tänään klo 14. Luvassa jonglööri ja muuta mukavaa.

Järjestää Tapanilan kotien puolesta ry – tervetuloa!

09.3.2004

Tapanila-seuran kevätkokous to 11.3. klo 18

tsh, 21:14

Tapanila-Seura ry:n kevätkokous torstaina 11.3. klo 18:00 Tapanilan ala-asteella.

Teemana:
UUSI JA VANHA RINNAKKAIN

1. Tapanila-Seura ry:n kevätkokous 18:00
Toiminnan lyhyt esittely
Sääntömääräiset asiat

2. Miten uusi ja vanha yhdistetään 18:30
Aluearkkitehti Johanna Mutanen kertoo Tapanilan kehityksestä sekä tulevista haasteista ja sihteeri Marika Pylkkänen Puunhoidon yhdistys ry:stä kertoo vanhojen puiden varjelusta.

3. Keskustelu

Tule mukaan vaikuttamaan

03.3.2004

Teatteria ja rokkia lauantaina, teatteria ja lasten hiihtokisat sunnuntaina

tsh, 00:25

Tapanilan työväen näyttämö esittää työväentalolla (Sompiontie 4) Maiju Lassilan ”Kun lesket lempivät” lauantaina 6.3. klo 14 ja sunnuntaina 7.3. klo 16. Liput 10 ja 5 euroa.

Mosan oma bändi Breakers soittaa rokkia ja poppia lauantaina klo 21.30 alkaen VPK:lla, Päivöläntie 50. Luvassa on omien kappaleiden lisäksi Hurriganesia ja Hanoi rocksia. Liput 2 euroa.

Sunnuntaina on Malmin lentoasemalla koko perheen talvipäivä klo 10-13. Laten hiihtokiplailuihin on ilmoittautuminen 9.30 – 11 ja sarjoja on 5-vuotiaista alle 13-vuotiaisiin. Palkintojen jako alkaa klo 12. Luvassa myös koirarekiajelua, hevosajelua ja buffetti. Tilaisuuden järjestää Lions club Hki-pohjoinen.

Sunnuntaina on myös perhemessu Tapanilan kirkossa klo 11. Ville ja Veera -nuket kyselevät Senegalista. Lounas 2e (lapset ja työttömät 0e).
Jo on menoja mistä valita.

26.2.2004

Tanssit palokunnan talolla la 28.2. klo 20-23

tsh, 11:18

Mosabacka Big Band esiintyy jälleen!

Tanssit lauantaina 28.2.2004
Klo.20-23
Liput 5€
Tapanilan VPK, Päivöläntie 50

Tilaisuudessa on buffetti ja tilaisuus sopii lapsillekin. Tervetuloa kaikki sekä tanssimaan, että kuuntelemaan!

24.2.2004

Valaistusta tolppa-asiaan

tsh, 02:40

Vastine Tapanila-Seuran kyselyyn:

TAPANILAN ULKOVALAISTUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Tapanila-Seura on esittänyt huolestumisensa siitä, toteutetaanko Tapanilan alueen valaistus katusuunnitelman edellyttämällä tavalla. Huoli on ilmeisesti herännyt viimeaikoina toteutettujen Veljestentien ja Jukolantien valaistuksen valmistuttua.

Tapanilan alueen katusuunnitelma laadittiin vuonna 1999 ja se hyväksyttiin yleisten töiden lautakunnassa marraskuussa 2000. Suunnitteluprosessi ja syntynyt suunnitelma olivat monin tavoin poikkeuksellisia ja osin uusia toimintamuotoja hakevia. Suunnitteluprosessiin sisältyi mm. asukkaiden tiivis osallistuminen suunnittelutyöhön. Syntynyt suunnitelmakin eroaa tyypillisestä katusuunnitelmasta. Se on eräänlainen viitesuunnitelma, jossa on määritelty yleispiirteisesti katuverkon kunnostamisen ratkaisut. Varsinaista katusuunnitelmapiirustusta ei ole laadittu lainkaan vaan yksityiskohtien ratkaisut on jätetty jatkosuunnittelun tehtäväksi.

Katusuunnitelmassa on esitetty ulkovalaistukseen liittyviä ratkaisuja poikkeuksellisen tarkasti ottamalla kantaa mm. pylväsmateriaaleihin ja valaisintyyppeihin. Ratkaisuissa on keskitytty lähinnä valaisinlaitteiden muotoon ja ulkonäköön, ei niinkään valaistusteknisiin ominaisuuksiin. Tonttikaduille on esitetty mahdollisuuksien mukaan perinteiseen ilmeeseen sopivaa valaisintyyppiä ja puupylväitä. Suunnitelmassa todetaan kuitenkin, että pääkadut valaistaan tehokkaammin ja kaupunkimaisemmalla ratkaisulla.

Näitä yleisperiaatteita on noudatettu laadittaessa katukohtaisia valaistussuunnitelmia. Joissain tapauksissa kadun toiminnallinen käyttötarkoitus on edellyttänyt tarkistuksia katusuunnitelman valaistusperiaatteisiin. Eräillä tonttikaduilla taas on 90-luvulla uusittu hyväkuntoinen valaistus, joka on toteutettu käyttäen metallipylväitä. Näitä ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi vaihtaa puupylväiksi.

Suurimmalta osaltaan valaistusratkaisut noudattavat katusuunnitelman henkeä ja periaatteita. Suunnitelma on lisäksi yhdenmukainen alueen päällystyssuunnitelman kanssa. Sora- ja sirotepintaiset tonttikadut valaistaan pääsääntöisesti käyttäen puupylväitä ja ympäristöön sopivia valaisimia ja asfalttipäällysteiset pää- ja kokoojakadut käyttäen kaupunkimaisempia valaisimia ja metallipylväitä.

Alueen valaistus uusitaan kadunrakennusohjelman mukaisessa aikataulussa. Valaistuksen suunnittelusta ja toteutuksesta edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti vastaa Helsingin Energia.
Juhani Sandström
valaistuspäällikkö
rakennusvirasto

10.2.2004

Tapanilaan 6-kerroksisia kerrostaloja, kadunvarret rakennetaan

tsh, 01:52

Tapanilaan on suunnitteilla uusia 6-kerroksisia kerrostaloja aivan radan viereen. Tapanilankaareen kiinni on suunniteltu rakennettavan pientaloja. HELI-rata on suunnitelmissa siirretty maan alle.

Lisätietoa ja palautemahdollisuus löytyvät
Kaupunginsuunnitteluviraston WWW-sivulta 14.2. asti. Vaikuta!

05.2.2004

Tapanila-Seura : uudet valaisinpylväät suunnitelmien vastaisia

tsh, 12:13

Tapanila-Seura on ilmaissut huolestuneisuutensa katusuunnitelman kirjaimen ja hengen vastaisesti tehdyistä muutostöistä Mosassa. Ohessa seuran kirje aluearkkitehdeillemme:

– – –

Arvoisat vastaanottajat Johanna Mutanen ja Liisa Myllys!

Tapanilan alueen katujen suunnitteluprosessi oli hyvä esimerkki toimenpiteestä joka suoritettiin hyvässä yhteistyössä asukkaiden ja viranomaisten kesken. Asukkaiden toiveita kuunneltiin ja yhtenäisen puutaloalueen ilme haluttiin turvata tyyliin sopivilla ratkaisuilla. Lisäksi alueella ollaan oltu tyytyväisiä seuraavana alkavan II vaiheen (Kuoppatie, Kuoppakuja, Hiidenkiventie etc) tiedotukseen. Samankaltaista tietoahan ei annettu ennen I vaiheen (mm. Jukolantie, Veljestentie Kanervarinne etc) käynnistämistä.

Huolta on kuitenkin herättänyt se, että uudelle alueelle asennetut valaisimet ovat tyyliltään ja materiaaliltaan huomattavan erilaiset kuin yhdessä sovitussa katusuunnitelmassa on määritelty. Suunnitelmassahan oli ns. lyhtytyyppisiä valaisimia sekä asukkaiden toimesta kirjattu tavoite käyttää perinteisiä puupylväitä. Nyt kuitenkin alueelle on pystytetty varsin massiivisia, standardimallisia metallivalaisimia jotka sopivat erittäin huonosti alueen ilmeeseen.

Toimittaja Harri Pirhonen oli yhteydessä Helsingin Energian ulkovalaistuspäällikkö Olli Markkaseen, joka oli todennut valaisinasian olevan heidän omassa päätösvallassaan. Lisäksi hän oli esittänyt perusteluja ratkaisulleen – näistä suurin osa oli taloudellisia. Mutta mikä sopii Tuulsulanväylän ramppiin ei välttämättä sovi 1920-luvun puutaloalueelle.

Tapanila-Seura ry ja muut alueen järjestöt ovat huolestuneet tilanteesta, jossa yhdessä sovituilla suunnitteluilla ja periaatteilla ei olekaan enää merkitystä toteuttamisvaiheessa. Asukkaiden on vaikea ymmärtää yhteisten suunnitteluprosessien ja kartoitusten merkitystä, jos niistä voidaan poiketa ilman neuvotteluja, jopa ilmoittamatta.

Tapanila-Seura katsoo että katusuunnitelmaa on toteutettava yhdessä sovittujen suunnitelmien ja periaatteiden mukaisesti. Kysymys on rakennushistoriallisestikin arvokkaan alueen ilmeestä, missä valaistus on varsin tärkeä tekijä. Tapanila-Seura ry sekä muun alueen toimijat edellyttävät, että prosessi jatkuu avoimena eikä muutoksia tehdä ilman yhteisiä neuvotteluja. Tämä koskee yhtä lailla katujen pintamateriaaleja, valaistusta kuin viheralueitakin.

Yhteistyöterveisin

Tiedoksi: Johtokunnan jäsenet, valtuutetut Sirkku Ingervo, Antti Vuorela, Matti Taina ja Kauko Koskinen

Kimmo Saares
puheenjohtaja
Tapanila-Seura ry