logo logo logo

2003 – 9.2. – 27.3.

30.10.2008

Helmikuun 09, 2003 – Helmikuun 27, 2003


27.2.2003

Osallistu ja vaikuta Helsingin ympäristönsuojelumääräyksiin

tsh, 12:18

Ympäristönsuojelumääräykset valmisteilla Helsingissä

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelutyö aloitettiin Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa kesällä 2001. Sen jälkeen työtä on jatkanut tehtävää varten koottu työryhmä. Kaupunkilaisilla on nyt mahdollisuus tutustua työryhmän ehdotukseen ympäristönsuojelumääräyksiksi ja antaa niistä palautetta.

Palautetta varten on avattu ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva nettikeskustelu Helsingin kaupungin Internet-sivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/keskustelu. Myös ympäristökeskuksen Internet-kotisivulta (http://www.hel.fi/ymk) on yhteys keskustelupalstalle. Keskusteluaikaa on 30.3.2003 asti. Lisäksi luonnos ympäristönsuojelumääräyksistä on nähtävänä virka-aikana 30.3.2003 asti ympäristökeskuksen asiakaspalvelussa (Helsinginkatu 24). Kaupunkilaisten esittämät kommentit tullaan ottamaan huomioon ympäristönsuojelumääräysten jatkovalmistelussa.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat ympäristönsuojelulain mahdollistama uusi ympäristönsuojelun ohjauskeino. Määräysten tarkoituksena on konkretisoida ja tarkentaa käytännön soveltamistilanteissa ympäristönsuojelun yleisiä vaatimuksia paikalliset olosuhteet huomioiden. Mikäli määräykset katsotaan tarpeellisiksi, ne antaa kaupunginvaltuusto.

Luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi on valmisteltu osittain siten, että siihen on koottu ja kirjattu jokapäiväisessä ympäristövalvonnassa jo pitkänkin aikaa sovel-lettuja käytäntöjä ja vaatimuksia. Tällaisia ovat muun muassa jätevesiviemäriver-kostoon liittymättömien kiinteistöjen jätevesien käsittelyvaatimukset, rakennusten julkisivujen kunnostustöille asetetut vaatimukset tai se, millaista on erityisen häi-ritsevä melu ja milloin siitä on tehtävä ilmoitus. Myös kemikaalien varastointia kos-kevia vaatimuksia on pitkään sovellettu käytännön valvontatyössä.

Ehdotukseen sisältyy myös uusia vaatimuksia, joista aiheutuu osalle kaupunkilaisia myös kustannuksia. Maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi vanhat käytöstä poistetut öljysäiliöt ja putkistot olisi ehdotuksen mukaan poistettava maasta tietyn siirtymäkauden kuluessa. Samasta syystä veneiden pohjamaali olisi poistettava niin, että maalijätteet saadaan kerätyksi talteen. Aiemmista käytännöistä poiketen ehdotetaan, että risujen ja lehtien hävittäminen polttamalla kielletään savuhaittojen vuoksi kokonaan rakennuskortteleissa ja muillakin taajaan rakennetuilla alueilla.

Luonnoksessa ehdotetaan käytössä oleville öljy-, polttoaine- ja kemikaalisäiliöille asetettavaksi tarkastusvaatimukset. Pölyhaittojen ehkäisemiseksi lehtipuhaltimien käyttö hiekanpoistoon kiellettäisiin. Lisäksi annettaisiin jätteiden sijoittamista maa-perään koskevia määräyksiä sekä määräyksiä jätteiden käsittelystä kiinteistöillä.

Useat kaupungin ovat jo antaneet omat ympäristösuojelumääräyksensä. Mikäli haluat verrata Helsingin kaupungin ehdotusta Turun, Tampereen ja Oulun mää-räyksiin, pääset niihin oheisista osoitteista: http://www.turku.fi/ympto/ympto/index2.html , http://www.tampere.fi/ytoteto/yva/ysmaar/index.htm , http://www.ouka.fi/johtosaannot/ymparistonsuojelu.htm. Lisäksi Suomen Kuntaliiton sivuilla on yhteenveto ympäristönsuojelumääräysten laadinnasta, http://www.kuntaliitto.fi : Haku: ympäristönsuojelumääräykset.

Vastaavanlaisia koko kaupunkia koskevia määräyksiä, joissa on myös ympäristön-suojelua koskevia asioita, ovat pääkaupunkiseudun yleiset jätehuoltomääräykset (http://www.ytv.fi/jateh/ytv/jhmaar.html), terveydensuojelujärjestys (http://www.hel.fi/ymk/organisaatio/Yty/f_tsjarj.html), järjestyssääntö (http://www.hel.fi/tietoa/jarjsaanto/index.html) ja rakennusjärjestys (http://www.rakvv.hel.fi/Rakennusjärjestys/0.sisällysluettelo.htm).

Lisätietoja antavat ympäristölakimies Kirsi Vitikka, puh. 7312 2906 sekä ympäris-tötarkastajat Vesa Syrjälä, puh. 7312 2797 ja Hannu Arovaara, puh. 7312 2769, s-posti: etunimi.sukunimi@hel.fi
Pekka Kansanen
ympäristöjohtaja

26.2.2003

Hiidenkiven koulusta keskusteli 100 mosalaista

tsh, 20:06

Tapanilan ala-asteen vanhempainyhdistyksen ja Tapanila-Seuran järjestämässä keskustelutilaisuudessa oli ennätysyleisö. Hiidenkiven koulu houkutteli paikalle satakunta mosalaista.

Alkuperäinen suunnitelma Hiidenkiven peruskoulusta on osoittautunut virheelliseksi. Oppilasennusteet ovat yllättäen muuttuneet niin, ettei kouluun riitäkään opiskelijoita järkevästi lähialueelta. Suunnittelussa on tehty useita virhearvioita.

Kaupungin virkamiehet ovat suunnitelleet kahden kuukauden aikana (joulu-tammikuu) ehdotukset, jotka vastaisivat tilannetta ja nykyisiä säästötavoitteita.

Kaupungin edustajana tilaisuudessa oli johtava koulutussuunnittelija Inari Salonen. Hän esitteli kouluviraston 5-henkisen työryhmän valmistelemat ratkaisut koulun osalta:

1. alkuperäinen suunnitelma – Hiidenkiven peruskoulu. Tämä vaihtoehto on todettu epärealistiseksi oppilaaksiottoalueiden vaikean muodostamisen takia.

2. Hiidenkiven peruskoulu/Pohjois-Helsingin yläaste ja Tapanilan ala-aste siirtyvät uuteen rakennukseen, Jäkälätie sivukouluna, Pohjois-Helsingin lukio laajenee (800 oppilasta). Tapanilan ala-asteen rakennuksista luovutaan Jäkälätietä lukuunottamatta

3. Hiidenkiven peruskoulu kuten edellä, mutta Hietakumpu ja Ala-Malmi yhdistetään, tarkistetaan oppilasalueet Ala-Malmi/Hiidenkivi, Malmin lukio laajenee nykyisessä rakennuksessa. Luovutaan Tapanilan ala-asteen rakennuksista Jäkälätietä lukuunottamatta, luovutaan asteittain Tullivuorentien viipaleista.

4. Hiidenkiven yläaste + lukio, Pohjois-Helsingin yläaste ja Malmin lukio (350 opp) siirtyvät uuteen rakennukseen, Pohjois-Helsingin lukio ja Suutarilan lukio yhdistyvät (800 opp), Hietakumpu siirtyy yhteen rakennukseen. Luovutaan Hietakummun ala-asteen viipaleista ja sivukoulusta (210 opp), samoin Siltamäen ala-asteen, Suutarilan ala-asteen ja Suutarilan yläasteen viipaleista (222 opp), yhteensä 432 oppilasta. Ala-Malmille vähitellen ylimääräistä kapaisteettia. Koillisten esikaupunkien lukiot sijaitsevat naapurikaupunginosissa.

5. Malmin ja Suutarilan lukiot siirtyvät Hiidenkiven rakennukseen (700-800 opp), Hietakumpu siirtyy yhteen rakennukseen. Luovutaan Hietakummun viipaleista (222 opp), yhteensä 432 oppilasta. Ala-Malmille jää vähitellen ylimääräistä kapasiteeettia. Koillisten esikaupunkien lukiot sijaitsevat naapurikaupunginosissa.

Keskustelussa kävi ilmi, että suunnittelun pohjana ollut tieto Tapanilan ala-asteen oppilasmäärästä oli väärä: suunnittelussa käytettiin lukumäärää 269 oppilasta kun todellinen lukumäärä tällä hetkellä on 350 oppilasta.

Tilaisuudessa oli mukana ihmisiä myös ympäristön kouluista – Pukinmäestä, Maatullista, Suutarilasta, Pohjois-Helsingin lukiosta. Ala-asteen johtokunta, opettajat ja rehtori toivat myös omat ehdotuksensa esille.

Keskustelussa sivuttiin tontin puhtautta, liikuntatilojen sijaintia ja Falkullaan tänä vuonna valmistuvia 457 asuntoa. Lisäksi ehdotettiin jo rakenteilla oleville perustuksille rakennettavan alueelle tarvittava palvelutalo tai jäähalli. Projektia verrattiin yritysmaailmaan, jossa virhearvoista joutuu vastuuseen – tätä vastuuta toivottiin myös kunnallisrintamalle. Hankkeen jatkoa toivottiin nyt harkittavan ja suunniteltavan tarkasti ja arvailtiin, mistä hanke on alunperin alkanut.

Päätöstä käsitellään lautakunnassa 08.04.2003, jolloin myös virkamiestyö päättyy. Lautakunnan kokous toukokuussa käsittelee talousarvion ja lopullisesti valtuusto päättää ensi vuoden budjetin marraskuussa. Asiaan voi parhaiten vaikuttaa tässä vaiheessa lautakunnan jäsenten kautta.

Keskustelua voi jatkaa keskustelupalstalla ja auttaa näin Tapanila-Seuran työtä asian eteen.

24.2.2003

Leena Krohn kirjastossa 6.3. klo 19.30

tsh, 00:00

Kirjailija Leena Krohn on vieraana kirjastossamme torstaina 6.3. kello 19.30 alkaen.

Kirjastossa on luvassa paljon Tapanilan kirjaston tukijoukkojen järjestämiä aktiviteetteja nyt keväällä. Lisää tapahtumatietoja Kirjaston WWW-sivuilta.

24.2.2003

Satutunnit jatkuvat keskiviikkoisin klo 18

tsh, 07:54

Tapanilan kirjastossa järjestetään taas satutunteja. Neljänä seuraavana keskiviikkona Tiia-täti lukee satuja pienille kirjaston takahuoneessa.

Satutunnit ovat 26.2., 5.3., 12.3. ja 19.3.

Tunnit järjestää Tapanilan kirjaston tukiyhdistys.

23.2.2003

Kouluasiaa keskiviikkona 26.02. klo 18.30

tsh, 16:42

Tapanila-Seuran keväkokous pidetään Tapanilan ala-asteella keskiviikkona klo 18.30 alkaen. Sääntömääräisten asioiden lisäksi paikalle on kutsuttu kaupungin edustajia kertomaan Hiidenkiven koulun suunnitelmista ja vaihtoehdoista.

Tervetuloa!

18.2.2003

Kaavamuutos Kuoppatielle

tsh, 12:53

KORTTELIN 39209 TONTIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUS TAPANILASSA (NRO 11177)

Kslk 2002-1218, Kivilahti Tiina s-posti 13.11.2002, Tarpinen Kari 17.6.2002, Ymk 411/1781-02 18.11.2002
Karttalehti J7

39. kaupunginosan (Tapanila) korttelin 39209 tonttia 12 koskeva asemakaavan muutosehdotus.

Aloite Kari Tarpinen ja Auli Mäkinen ovat hakeneet omistamalleen tontille asemakaavan muutosta rakennusoikeuden nostamiseksi ja osoittamiseksi kahdelle tontille. Nykyisen kaavan mukaan kaikki rakennusoikeus on merkitty yhdelle rakennusalalle olemassa olevan vanhan rakennuksen paikalle. Rakennusoikeus ja -ala sallisivat vain vanhan rakennuksen laajentamisen, mikä ei ole tarkoituksenmukaista, koska vanha rakennus on jo nyt suurikokoinen.

Kaavoitustilanne Alueella on voimassa asemakaava nro 8295 (vahvistettu 16.4.1981). Tontti on asuinrakennusten korttelialuetta AA. Tontin rakennusoikeus on 270 + y20 k-m2. Ensimmäinen luku ilmoittaa sallitun asuntokerrosalan määrän ja toinen luku vain asukkaiden yhteiseen käyttöön tarkoitetun kerrosalan määrän. Suurin sallittu kerrosluku kaksi. Asemakaavakartassa määritellyn kerrosalan lisäksi saa rakentaa 15 m2 autokatoksen asuntoa kohti. Rakennusalueen raja on merkitty niin, että olemassa olevaa rakennusta voi laajentaa. Autopaikkamääräys on 1 ap/130 k-m2.

Nykytilanne Tontti sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla Tapanilan pientaloalueella. Tontin takaosassa on vanha isokokoinen (170 k-m2) asuinrakennus, jonka vanhin osa on todennäköisesti peräisin 1920-luvulta. Kadunvarressa on huonokuntoinen luultavasti samalta ajalta peräisin oleva piharakennus. Tontin länsipuolella on vanha teollisuusalue, jossa toimii useita eri yrityksiä.

Asemakaavan muutosehdotus ja sen perustelut

Asemakaavan muutosehdotuksessa tontti on jaettu ohjeellisella tontinrajalla kahdeksi tontiksi ja merkitty erillispientalojen korttelialueeksi (AO). Rakennusoikeudeksi takatontille on merkitty 195 k-m2 (e = 0,28) ja etutontille 125 k-m2 (e = 0,26), mikä käytännössä merkitsee tontilla olevan huonokuntoisen talousrakennuksen purkamista. Asemakaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa yhden erillisen 25 k-m2 suuruisen talousrakennuksen asuntoa kohti. Talousrakennuksessa saa olla autotalli-, työ-, varasto-, sauna- tms. tilaa. Tämän lisäksi muuta autosuojaa ei saa rakentaa. Kylmän kuistin saa rakentaa rakennusoikeuden ja rakennusalan estämättä.

Muutosalueen tonttien pinta-ala on yhteensä 1 178 m2. Rakennusoikeutta tontilla on tällä hetkellä 290 k-m2, kaavamuutoksen jälkeen tonttien kerrosala on yhteensä 320 k-m2. Rakennusoikeuden lisäys on 30 k-m2.

Asemakaavamääräykset on pyritty laatimaan niin, että tuleva uudisrakennus sopii kooltaan, kattomuodoltaan ja materiaaliltaan alueelle. Uudisrakennukselle on merkitty rakennusala Kuoppatien varteen. Rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema saa olla enintään +29,0. Maanpinta vaihtelee välillä +22,0-+23,0. Kattomuodoksi on määrätty harja-, taite- tai pulpettikatto. Julkisivumateriaalin on oltava alueelle tyypillistä rappausta tai öljymaalilla maalattua lautaa.

Koska alueen vehreyttä ja suuria puita pyritään mahdollisuuksien mukaan säilyttämään, on kadunpuoleisen tontin eteläreunaan merkitty viiden metrin levyinen vyöhyke, jolla puut on säilytettävä elinvoimaisena. Katua rajaava pensasaita pyritään säilyttämään mahdollisimman yhtenäisenä, jonka takia tontin kadunvarren puoleinen reuna on merkitty istutettavaksi pensasaidalla. Vastaavalle kohdalle on lisäksi merkitty ajoneuvoliittymän estävä merkintä.

Suojelukohteet Takatontin vanha rakennus on merkitty kaupunkikuvallisesti arvokkaana rakennuksena sr-2-merkinnällä, jonka mukaan rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka tärvelevät julkisivujen tai vesikaton kaupunkikuvallista arvoa. Kaupunkisuunnitteluvirastossa on vuonna 1986 laadittu Suosituksia rakennussuojelukohteille esikaupunkialueilla -raportti (yleiskaavaosaston julkaisu YB:20/86), jossa myös Kuoppatie 15:n rakennus on suositeltu suojeltavaksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 12.2.1987 hyväksyä raportin ohjeellisena käytettäväksi asemakaavoituksen pohjana.

Vuorovaikutus kaavaa laadittaessa

Osallisille on lähetetty maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.10.2002 sekä ilmoitus nähtävilläolosta. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä asemakaavaosastolla 18.-22.11.2002.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jätettiin kaksi mielipidettä.

Tiina Kivilahti ilmoitti olevansa tyytyväinen kaavamuutokseen. Hän kysyi, voiko kaavamuutosalueen pohjoispuolella olevalle puistoalueelle rakentaa kulkureitin.

Asemakaavaosasto totesi, että Tapanilan asemakaavoihin on merkitty useita vastaavanlaisia kortteleita halkovia puistokaistaleita, joille ei kulkureittejä ole rakennettu. Kivilahden mainitsema puistoalue on yksityisessä omistuksessa, eikä sinne tällä hetkellä ole tarkoitus rakentaa kulkureittiä.

Ympäristökeskus esitti, että kaavoituksen yhteydessä tulee selvittää tontin täyttöhistoria, koska Tapanilan alueella mahdollisiin täyttöihin on saatettu käyttää entisen asbestitehtaan jätemateriaaleja.

Asemakaavaosasto on neuvotellut asiasta rakennusviraston kanssa, jonka mukaan Asbestitehdas on aloittanut toimintansa 1930-luvulla. Tontilla olevat rakennukset on rakennettu todennäköisesti 1920-luvulla, joten on erittäin epätodennäköistä, että tontilla olisi asbestia sisältäviä jätemateriaaleja.

./. Kirjeet on jaettu esityslistan liitteenä.

Tilastotiedot

Käyttötarkoitus
Pinta-ala ha
Kerrosala m2
Kerrosalan lisäys m2

AO
0,1178
320
30
Jatkotoimenpiteet Ehdotus koskee valtion kiinteistörekisteriin kuuluvaa aluetta.

Ehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi.

Asemakaavan muutoksen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Hakijoilta perittäneen 500 euroa asemakaavan muutoksen laatimisesta.

EHDOTUS Kaupunkisuunnittelulautakunta päättänee lähettää asemakaavan muutosehdotuksen nro 11177 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Kirje kaupunginhallitukselle, pöytäkirjanote ja jäljennös kaupunkisuunnittelulautakunnan kirjeestä Tiina Kivilahdelle.

(Sari Ruotsalainen, puhelin 169 4441)

09.2.2003

Sotapojat harjoittelevat Malmin kentällä

tsh, 22:27

Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Malmin lentokentän alueella 13.02.2003.

Malmilla käytetään paukkupatruunoita 13.02 klo 8.00-14.00 välisenä aikana.

Harjoitusjoukko on kooltaan noin 160 miestä ja 20 ajoneuvoa. Harjoitusjoukko on puettu taisteluvarustukseen.

Harjoituksenjohtajan yhteystiedot:

Yliluutnantti Pekka Lehto 040-5179947
Kaartin Jääkärirykmentti
Sotilaspoliisikomppania.